Gohirio dedfrydu dyn am dwyllo elusen o £1.3m

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Roedd Robert Davies yn gweithio i Cyrenians Cymru pan ddigwyddodd y troseddu

Mae achos dedfrydu cyn-bennaeth ariannol elusen i'r digartref wnaeth gyfaddef ffugio anfonebau gwerth £1.3m i mewn i'w gyfrif banc personol wedi ei ohirio nes 30 Mai.

Roedd Robert Davies, 50 oed o Abertawe, yn gweithio i elusen Cyrenians Cymru fel pennaeth cyllid pan ddigwyddodd y troseddu rhwng Mehefin 2008 a Thachwedd 2014.

Aeth yr elusen i'r wal ddeufis ar ôl i Davies gael ei arestio ym mis Rhagfyr 2014.

Clywodd Llys y Goron Caerdydd bod Davies wedi defnyddio'r arian i deithio dramor, wrth iddo gyfaddef twyll.

Dywedodd yr erlyniad bod y twyll un o'r "prif ffactorau" oedd yn gyfrifol am ddod â'r elusen i ben, gan olygu bod 20 o bobl wedi colli'u gwaith.

Mynnodd yn amddiffyniad fod Davies yn "ddyn â chymeriad da", ond eu bod yn cydnabod bod ei weithredoedd wedi "dinistrio'r elusen".

Dywedodd y Barnwr Eleri Rees yn yr achos gwreiddiol bod Davies yn wynebu dedfryd "hir" o garchar.