Tân mawr mewn canolfan ailgylchu yng Nghaerdydd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Steffan Harries

Mae tua 40 o ddiffoddwyr tân yn ceisio diffodd tân mawr mewn canolfan ailgylchu yng Nghaerdydd.

Mae chwe chriw o Ganol Caerdydd, Y Rhath, Penarth, Y Barri a'r Eglwys Newydd wedi eu hanfon i'r digwyddiad yn ardal Lecwydd.

Mae dau blatfform awyr yn cael eu defnyddio i geisio rheoli'r fflamau, ac mae dau dancer dŵr yno hefyd gyda dau arall ar y ffordd.

Cafodd swyddogion eu galw ychydig cyn 14:30.

Dywedodd llefarydd ar ran Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru eu bod mewn trafodaeth gyda swyddogion o Gyfoeth Naturiol Cymru am unrhyw beryglon posib i'r amgylchedd.