Dim dŵr i filoedd yn y Wladfa wedi glaw trwm

  • Cyhoeddwyd
AfonFfynhonnell y llun, Jeremy Wood
Disgrifiad o’r llun,
Afon Chubut wedi gorlifo yn dilyn y glaw trwm

Mae bron i 250,000 o bobl yn nhalaith Chubut yn y Wladfa, Patagonia heb ddŵr yfed ers bron i bythefnos yn dilyn glaw trwm a llifogydd.

Ymysg y trefi sydd wedi eu heffeithio mae Trelew, Puerto Madryn a'r Gaiman, ac mae'r ysgolion yno ar gau a busnesau yn wynebu trafferthion wrth i'w perchnogion geisio dod o hyd i gyflenwad o ddŵr glan.

Wedi cyfnod o law anarferol o drwm, fe orlifodd nifer o afonydd y dalaith gan lenwi gyda llaid a baw, ac o ganlyniad nid oes modd i'r trigolion yfed y dŵr yno.

Un sydd wedi ei heffeithio ydi Ana Chiabrando Rees, sydd yn rhedeg tŷ te Plas y Coed yn y Gaiman.

Disgrifiad o’r llun,
Mae Ana Chiabrando Rees yn credu na fydd y sefyllfa'n cael ei datrys yn fuan

Dywedodd wrth BBC Cymru Fyw fod y sefyllfa wedi achosi llawer o broblemau:

"Does dim dŵr yfed yma o gwbl yn y tai a'r ysgolion. Yn ystod un diwrnod fe gafwyd llawer iawn o law ac fe wnaeth y paith lenwi gyda dŵr a mwd.

"Fel arfer mae'r dŵr yn yr afonydd yn glir a glan, ond ar hyn o bryd mae'n edrych fel siocled poeth. Mae dros 200,000 o bobl heb ddŵr ar hyn o bryd a hynny ers pythefnos. Mae'n effeithio ar fy musnes gan nad oes gen i ddŵr o gwbl.

"Mae'n bosib nôl dŵr o un lle ond does neb yn siwr pa mor lan ydy o. Mae pawb yn cario poteli i'w tai. Mae'r llywodraeth yn ceisio helpu ond dydyn nhw methu gwneud dim am fod y system ddŵr yma'n hen ofnadwy.

"Mae rhannau mawr o ddinas Comodoro Rivadavia wedi diflannu'n llwyr ac mae hanner y dalaith wedi ei heffeithio."

Esboniodd fod y llywodraeth wedi dweud y byddai'r sefyllfa'n gwella erbyn dydd Mawrth, ond nid oedd yn ffyddiog y byddai dim yn newid o achos maint y broblem.

Ffynhonnell y llun, Jeremy Wood
Disgrifiad o’r llun,
Ceunentydd lle bu llifogydd
Ffynhonnell y llun, Jeremy Wood
Disgrifiad o’r llun,
Effaith y llifogydd ar y tir