Dechrau'r gwaith o godi Maes yr Urdd
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Dechrau'r gwaith o godi Maes Eisteddfod yr Urdd

24 Ebrill 2017 Diweddarwyd 16:36 BST

Mae'r gwaith wedi dechrau o godi safle Maes Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Pen-y-bont ar Ogwr, Taf ac Elái ar dir Campws Pencoed, Coleg Pen-y-bont.

Cafodd y dywarchen gyntaf ei thorri ddydd Llun, ac fe fydd yr Eisteddfod yn cael ei chynnal yno rhwng 29 Mai a 3 Mehefin.

Dyma fydd y tro cyntaf i'r Eisteddfod ymweld â'r ardal ers 1991, pan gafodd ei chynnal yn Nhonyrefail.