Etholiad: Ieuan Wyn Jones yn ymgeisio am enwebiad Môn

Cyhoeddwyd

Mae Plaid Cymru wedi cadarnhau bod y cyn-arweinydd, Ieuan Wyn Jones, yn ymgeisio ar gyfer enwebiad y blaid ar Ynys Môn er mwyn brwydro am y sedd yn yr etholiad cyffredinol.

Mr Jones oedd Aelod Seneddol Môn o 1987 i 2001, a bu'n Aelod Cynulliad rhwng 1999 a 2013.

Albert Owen o'r blaid Lafur yw AS presennol yr ynys, wedi iddo gael ei ethol gyda mwyafrif o 229 o bleidleisiau dros ymgeisydd Plaid Cymru, John Rowlands, yn etholiad cyffredinol 2015.

Mae Mr Owen wedi cadarnhau y bydd yn sefyll eto ar 8 Mehefin.

Roedd Mr Jones yn wreiddiol yn un o saith oedd yn ymgeisio ar gyfer enwebiad y blaid ar gyfer yr etholaeth, ond mae tri o'r rheiny bellach wedi tynnu 'nôl.

Cyhoeddodd John Rowlands fore dydd Llun ei fod wedi tynnu ei enw'n ôl rhag ceisio cael ei enwebu er mwyn cefnogi Mr Jones.

Mae Iwan Huws ac Ann Griffith hefyd wedi penderfynu peidio ymgeisio yn dilyn cyhoeddiad Mr Jones.

Dyfrig Jones, Elliott Riley-Walsh, a Vaughan Williams yw'r tri ymgeisydd arall.

Disgrifiad,
Dywedodd Ieuan Wyn Jones ei fod yn ymgeisio er mwyn "sefyll i fyny i siarad dros anghenion Cymru"

Hystings

Bydd hystings lleol yn cael eu cynnal ddydd Mercher os bydd mwy nag un person yn parhau i ymgeisio am yr enwebiad.

Bu Mr Jones yn arweinydd Plaid Cymru o 2000 i 2012, ac ef oedd Dirprwy Brif Weinidog Cymru rhwng 2007 a 2011.

Gadawodd ei rôl fel AC yn 2013 i arwain Parc Gwyddoniaeth Menai.

Roedd sedd Ynys Môn yn nwylo'r Ceidwadwyr rhwng 1979 a 1987.