Claf yn yr ysbyty am dair blynedd a hanner

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA

Mae claf gyda phroblemau iechyd "cymhleth" wedi bod yn aros i adael yr ysbyty am dair blynedd a hanner er yn ddigon iach i allu gadael.

Mae disgwyl i'r claf adael yr ysbyty sydd yn ardal Bwrdd Iechyd Hywel Dda "ymhen chwe mis" unwaith i drefniadau gael eu gwneud ar gyfer ei ofal.

Dywedodd AC Gorllewin Clwyd, y Ceidwadwr Darren Millar fod y sefyllfa yn warthus.

Mae llefarydd y bwrdd iechyd wedi dweud bod yr oedi hiraf wedi bod am eu bod yn disgwyl i newidiadau gael eu gwneud i gartref y claf.

Yn ôl Mr Millar mae'r oedi yn "sgandal go iawn" a dywedodd bod angen i'r gwasanaeth iechyd a darparwyr gofal fod yn gweithio gyda'i gilydd yn well.

Mewn ymateb dywedodd llythyr gan Ysgrifennydd Iechyd Cymru Vaughan Gething er mis Ionawr eleni mae yna ddau glaf arall yng Nghymru wedi bod mewn sefyllfa o fethu gadael ysbyty am dros flwyddyn a hanner.

Dywedodd Mr Gething y dylai'r claf fod yn gadael yr ysbyty "mewn tua chwe mis" gan ddweud bod y bwrdd iechyd wedi dod o hyd i ddarparwr fydd yn gallu cwrdd ag anghenion cymhleth y claf.

Ychwanegodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru bod oedi trosglwyddiadau yn gyffredinol yr isaf maent wedi bod ers 12 mlynedd.