Arweinwyr y pleidiau'n gwrthdaro cyn yr etholiad

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunMae Carwyn Jones wedi dweud bod nawr yn amser da i fenthyg arian

Mae arweinwyr y prif bleidiau gwleidyddol wedi gwrthdaro am y tro cyntaf ers i Brif Weinidog Prydain, Theresa May, ddweud ei bod galw etholiad cynnar ar 8 Mehefin.

Mewn rhaglen arbennig ar BBC 1, Sunday Politics Wales, dywedodd Carwyn Jones ei fod yn cefnogi galwad canghellor yr wrthblaid bod angen benthyg £500b yn ychwanegol er mwyn buddsoddi yn yr economi.

Dywedodd: "Does dim gwell amser i fuddsoddi. Mae'n rhad.

"Yn 1945 fe ddaeth Llywodraeth Lafur i rym wedi'r rhyfel pan oedd pethau yn llawer, llawer gwaeth. Ond fe wnaethon nhw greu'r NHS, gwneud yn siŵr bod yr economi yn cael ei hail adeiladu, adeiladu tai.

"Os oedden nhw yn gallu gwneud hynny adeg hynny does dim rheswm pam na all Llywodraeth Lafur wneud hynny ym Mehefin."

Fe wrthododd arweinydd y Ceidwadwyr yng Nghymru, Andrew R T Davies i ddweud na fyddai yna drethi yn cael eu codi wedi adroddiadau bod llywodraeth Theresa May yn ystyried rhoi diwedd ar y gwarant na fydden nhw yn eu codi.

"Wnaiff hyn ddim achosi unrhyw gymysgwch achos ni yw'r blaid sydd yn gosod trethi isel. Bydd pobl yn gallu darllen yr hyn fydd yn ein maniffesto."

disgrifiad o’r llunMae'r blaid Geidwadol eisiau sicrhau system sydd yn deg meddai Andrew R T Davies

Dywedodd bod y blaid Geidwadol eisiau sicrhau system sydd yn deg.

Safbwynt Leanne Wood, arweinydd Plaid Cymru, yw bod Cymru yn wynebu "bygythiadau difrifol" a bod angen amddiffyn buddiannau'r wlad.

"Yn ogystal â dyfodol ein gwasanaethau cyhoeddus a thoriadau parhaol, mae pobl hefyd yn wynebu dirywiad yn rhagolygon yr economi.

"Ar ben hynny mae'r posibilrwydd bod San Steffan am ddwyn pŵer. Felly mae angen i Gymru gael tîm o ASau gyda lleisiau cryf i amddiffyn Cymru."

Pan ofynnwyd iddi a fyddai hi yn hoffi ymuno gyda'r tîm hwnnw dywedodd bod ganddi "benderfyniad mawr" i'w wneud yn y dyddiau nesaf.

disgrifiad o’r llunDyma'r tro cyntaf i arweinwyr y pleidiau wrthdaro ers i Theresa May alw etholiad buan

Dywedodd arweinydd UKIP yn y Cynulliad, Neil Hamilton bod yr etholiad yma ynglŷn ag "ethol gwrthblaid effeithiol, a'r wrthblaid orau i herio'r Ceidwadwyr yw un sydd yn eu gorfodi i gael y fargen Brexit gorau i Brydain, eu gorfodi i weithredu addewidion Theresa May ar fewnfudo er enghraifft."

Mae arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol yng Nghymru, Mark Williams, yn dweud na fyddai yn hoffi gweld clymblaid gyda Llafur a'r Ceidwadwyr. Dyna yw safbwynt y blaid yn Brydeinig hefyd.

Dywedodd ei fod yn falch o glywed mai dyna yw safbwynt y blaid, "am ei bod hi'n bwysig bod gan bobl ddewisiadau clir, digamsyniol."

Fe wrthododd yr awgrym y gallai'r blaid fod yn dal y fantol wedi Mehefin.