Cymro'r Prydeiniwr cyflymaf i gwblhau Marathon Llundain

Cyhoeddwyd

Cymro o glwb athletau Swansea Harriers yw'r Prydeiniwr cyntaf i gwblhau Marathon Llundain eleni.

Fe lwyddodd Josh Griffiths i groesi'r llinell mewn 2 awr 14 munud 49 eiliad.

Dyma'r tro cyntaf iddo redeg marathon ac mae'r canlyniad yn golygu y bydd yn ennill ei le ym mhencampwriaeth y byd.

Dywedodd fod ei amser yn annisgwyl: "Wnaeth e erioed groesi fy meddwl i y bydden ni yn rhedeg ym mhencampwriaeth y byd yn yr haf.

"Dw i wrth fy modd."

Ychwanegodd nad oedd yn siŵr o'r hyn roedd wedi cyflawni tan iddo groesi'r llinell.

Mae rhedwr arall o'r un clwb, Matthew Rees, wedi cael ei ganmol am helpu cystadleuydd arall i gwblhau'r marathon.

Fe afaelodd Mr Rees yn David Wyeth o Fanceinion ac ei helpu i orffen y ras.

"Roedd y ddau ohonom ni eisiau gorffen y ras. Ac mi oedd hi'n bosib i'r ddau ohonom ni orffen mewn llai na tair awr os oedden ni yn gallu croesi'r llinell.

"Felly nes i roi ei fraich e o gwmpas fy mraich i ac fe wnaethon ni gerdded at y llinell.

"Roedd y dorf yn anhygoel."