Llafur eisiau gŵyl y banc ar ddydd Gŵyl Dewi

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, PA

Mae'r blaid Lafur wedi dweud y bydden nhw'n creu pedair o wyliau banc newydd petaen nhw'n ennill yr Etholiad Cyffredinol.

Fe fyddai'r rheiny ar ddyddiau nawddsant y pedair gwlad.

Mae Jeremy Corbyn yn credu y byddai hyn yn "dathlu diwylliant cenedlaethol ein pedair cenedl".

Fel arfer mae gan Loegr a Chymru wyth o wyliau banc y flwyddyn, naw sydd gan yr Alban a 10 sydd gan Ogledd Iwerddon.

Mae Llafur yn dweud mai cyfartaledd gwledydd y G20 yw 12.

O dan y polisi newydd byddai llywodraethau'r gwledydd datganoledig yn cael penderfynu os y bydden nhw'n cymeradwyo'r gwyliau banc ychwanegol neu beidio.

Mae creu gwyliau banc yn un o'r pwerau sydd wedi ei ddatganoli yn yr Alban.

Dywedodd ffynhonnell o'r blaid Geidwadol: "Byddai economi Prydain ar wyliau parhaol pe byddai Mr Corbyn yn cyrraedd Downing Street."

Newyddion arall ynglŷn â'r ymgyrchu

  • Mae adroddiadau bod gan y Ceidwadwyr gynlluniau i gyfyngu ar filiau nwy a thrydan petaen nhw'n ôl mewn grym.
  • Mae cadeirydd y blaid Geidwadol, Syr Patrick McLoughlin wedi beirniadu record Jeremy Corbyn ar ddiogelwch gan ddweud na fyddai yn gallu gwneud "penderfyniadau anodd" pe byddai ymosodiad terfysgol yn digwydd.
  • Mae UKIP wedi dweud y bydd eu maniffesto nhw yn cynnwys addewid i wahardd y gorchudd wyneb llawn sy'n cael ei wisgo gan rai merched Moslemaidd.
  • Mae arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol, Tim Farron wedi dweud na fyddai'r blaid yn clymbleidio gyda'r blaid Lafur na'r Ceidwadwyr.
  • Dyw arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood ddim wedi penderfynu eto a fydd hi'n sefyll fel Aelod Seneddol yn y Rhondda ond ei bod hi'n "ochri tuag at beidio". Mae'n dweud ei bod hi'n wynebu "penderfyniad anodd" ac y byddai yn rhaid iddi roi'r gorau i fod yn arweinydd y blaid pe byddai yn sefyll yn erbyn yr AS presennol, Chris Bryant o'r blaid Lafur.