Trin 123 achos o anffurfio organau cenhedlu benywod

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Taclo'r Taclau
Disgrifiad o’r llun, Poster gafodd ei greu fel rhan o ymgyrch i atal anffurfio organau cenhedlu benywod

Cafodd achos o enwaedu neu anffurfio organau cenhedlu benywod ei ddarganfod unwaith pob tri diwrnod gan staff mamolaeth yng Nghymru'r llynedd.

Mae ffigyrau newydd yn dangos bod 123 achos o anffurfio organau cenhedlu - neu female genital mutilation (FGM) - wedi eu darganfod gan fydwragedd neu ddoctoriaid mamolaeth yn 2016.

Yr amcangyfrif yw bod 2,000 o ferched yng Nghymru yn byw gyda FGM, a 200 miliwn ar draws y byd.

Mae'r arfer hwn yn gyffredin mewn rhai cymunedau Affricanaidd ac Asiaidd a chymunedau'r Dwyrain Canol ar draws y DU, gan gynnwys Cymru.

Cafodd y ffigyrau eu darparu gan saith bwrdd iechyd Cymru yn dilyn cais rhyddid gwybodaeth gan BBC Cymru.

Maen nhw'n dangos mai ym Mwrdd Iechyd Aneurin Bevan y cafodd y mwyaf o achosion eu darganfod - 53 - tra bo 44 wedi'u darganfod yng Nghaerdydd a'r Fro.

Powys oedd yr unig fwrdd iechyd heb unrhyw achosion.

788 o deuluoedd

Dywedodd elusen BAWSO eu bod wedi cefnogi 788 o deuluoedd sy'n cael eu heffeithio gan FGM yn 2014-15.

Mae ymgyrchwyr wedi rhybuddio athrawon i fod yn wyliadwrus am y gallai merched ifanc gael eu hebrwng dramor yn ystod gwyliau'r haf i gael FGM, am ei fod yn cymryd hyd ar bedair wythnos i wella.

Galwodd BAWSO am agor clinig penodol ar gyfer dioddefwyr FGM yn Ysbyty Brenhinol Caerdydd.

Mae pum clinig o'r fath yn Lloegr, ac mae'r elusen eisiau gweld un yn agor yng Nghymru i ddarparu help meddygol a seicolegol i ddioddefwyr.

Mae FGM wedi bod yn drosedd yn y DU ers 1985, ond does neb wedi cael eu herlyn yn llwyddiannus hyd yn hyn.

Dywedodd adroddiad gan Gyngor Caerdydd bod Gwasanaeth Erlyn y Goron yn ymchwilio i ddau achos yng Nghymru, ond does dim gorchymyn i warchod merched mewn perygl o FGM wedi'i wneud yma.