Dymchwel tai yn Wrecsam yn dilyn brwydr gyfreithiol

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Google
disgrifiad o’r llunMae'r tai wedi'u lleoli oddi ar Stryd Fawr Rhiwabon

Bydd tai gwag gafodd eu hadeiladu yn Wrecsam ond fyth eu defnyddio yn cael eu dymchwel yn dilyn brwydr gyfreithiol hir dros eu perchnogaeth.

Cafodd y tri adeilad, oddi ar Stryd Fawr Rhiwabon, eu gadael yn wag, gyda'r cwmni datblygu nawr yn nwylo'r gweinyddwyr.

Mae'r adeiladau wedi denu ymddygiad gwrthgymdeithasol, ond mae'r Goron bellach wedi cymryd perchnogaeth ohonynt, a byddan nhw'n eu trosglwyddo i Gyngor Wrecsam.

Bwriad Cymdeithas Tai Cymru a'r Gorllewin yw dymchwel yr adeiladau, gafodd eu codi yn 2000, ac adeiladu tai cyngor yn eu lle.

Fe wnaeth Llywodraeth Cymru ddarparu cymorth ariannol i helpu cynghorwyr cymunedol ac ymgyrchwyr ddod a'r dadlau am y tai i ben.