Carcharu swyddog cwmni am ddwyn £1m gan gyflogwr

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Heddlu Dyfed Powys

Mae un o swyddogion cwmni archfarchnad oedd yn euog o ddwyn bron i £1m oddi wrth y cwmni wedi ei charcharu am 45 mis.

Roedd Susan Jones, 57, wedi gweithio i gwmni CK Supermarkets am 20 mlynedd.

Clywodd Llys y Goron Abertawe fod Jones, oedd yn ysgrifennydd ar y cwmni, wedi dwyn £955,368 dros gyfnod o bedair blynedd wedi i fferm ei theulu wynebu problemau ariannol.

Daeth cyfrifydd o hyd i'r twyll yn dilyn cynnal archwiliad.

Dywedodd y bargyfreithiwr Frank Phillips ar ran yr erlyniad fod perchennog CK Supermarkets, Chris Killey, yn meddwl y byd o'r fam i bedwar o blant, ac nid oedd am alw'r heddlu i ymchwilio i ddechrau.

"Ond fe gafodd y mater ei gyfeirio at yr heddlu pan wrthododd y diffynydd a gwneud unrhyw ymdrech i ad-dalu'r arian oedd wedi ei ddwyn", meddai.

disgrifiad o’r llunCafodd Susan Jones ei dedfrydu yn Llys y Goron Abertawe

Cyfrifon

Clywodd y llys fod Jones wedi dechrau gweithio i'r cwmni yn 1994 a hi oedd yn gyfrifol am gyfrifon y cwmni gan nad oedd ei phennaeth yn gallu defnyddio cyfrifiaduron.

Ond yn 2009 fe aeth fferm yr oedd hi'n berchen arni i drafferthion ariannol ac fe ddechreuodd Jones drosglwyddo arian o gyfrif banc CK i'w chyfrif ei hun.

Fe dalodd ei morgais a biliau am offer amaethyddol.

Dywedodd Terence Woods ar ran yr amddiffyniad fod y fferm wedi bod yn eiddo i'r teulu ers nifer o genedlaethau.

Roedd Jones wedi gwadu'r twyll i ddechrau, ond fe newidiodd ei phle mewn gwrandawiad o flaen y Barnwr Peter Heywood.

Disgrifiodd y barnwr y twyll fel un "rhyfeddol" ac roedd wedi ei synnu nad oedd wedi ei ddarganfod yn gynt.