Cynnal gŵyl undydd newydd i ddysgwyr mewn pedwar lleoliad

Llyfrgell
Image caption Llyfrgell Genedlaethol Cymru - un o bedwar lleoliad yr ŵyl newydd

Bydd gŵyl undydd newydd ar gyfer dysgwyr y Gymraeg yn cael ei chynnal ddydd Sadwrn ar dri o safleoedd Amgueddfa Cymru ac yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Nod yr ŵyl yw rhoi cyfle i ddysgwyr a'u teuluoedd i gymdeithasu a mwynhau defnyddio'r Gymraeg mewn awyrgylch hwyliog y tu allan i'r dosbarth meddai'r trefnwyr.

Mae'r ŵyl wedi ei threfnu mewn partneriaeth rhwng y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol, Amgueddfa Cymru a'r Llyfrgell Genedlaethol.

Caiff dysgwyr gyfle i ymarfer eu Cymraeg mewn tri safle sef yn Amgueddfa Werin Cymru Sain Ffagan, Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Abertawe ac Amgueddfa Lechi Cymru, Llanberis.

Bydd digwyddiadau hefyd yn cael eu cynnal yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth.

Bydd teithiau tu ôl i'r llenni, cwis, arddangosfeydd pobi, dangosiadau ffilm a pherfformiadau drama ymhlith y gweithgareddau fydd ar gael yn yr ŵyl.

Image copyright GEOGRAPH/MICKLOBB
Image caption Un o leoliadau'r ŵyl fydd Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn Abertawe