Pryderon ynglŷn â rheoli asbestos ar safle Wylfa ym Môn

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images

Mae pryderon wedi eu codi ynglŷn â'r ffordd mae Magnox Ltd wedi bod yn rheoli asbestos ar safle niwclear Wylfa.

Fe ddaeth y gwaith o gynhyrchu trydan ar y safle yn Ynys Môn i ben ym mis Rhagfyr 2015.

Mae'r Swyddfa Rheoleiddio Niwclear (ONR) wedi rhoi Hysbysiad Gwelliant i'r cwmni gan ddweud bod angen iddyn nhw wella eu trefniadau ar y safle.

Does dim peryg i'r cyhoedd.

Mae Magnox wedi dweud eu bod wedi cydweithredu yn llawn gyda'r rheoleiddwyr a'u bod wedi dechrau gwneud y gwelliannau sydd eu hangen yn barod.

Mae'r cwmni hefyd yn dweud nad oes unrhyw awgrym bod gweithwyr wedi dod i gysylltiad gyda ffibrau asbestos.

Angen gweithredu

Cwmni Magnox sydd yn gyfrifol am gael gwared â'r tanwydd ymbelydrol o atomfa Wylfa ac mae'n rhaid iddyn nhw wneud y newidiadau erbyn 28 Gorffennaf.

Fe ddangosodd archwiliad o'r safle gan y rheoleiddwyr fod y cwmni wedi ymrwymo i wneud gwelliannau ond bod angen gweithredu i wneud yn siŵr bod safonau cyfreithiol yn cael eu bodloni.

Dywedodd Dr Richard Savage, Prif Arolygydd Niwclear yr ONR: "Er ein bod yn fodlon na fydd y mater hwn yn cael unrhyw effaith ar ddiogelwch niwclear, mae arnom angen gweld gwelliannau i sicrhau bod unrhyw drefniadau i reoli'r risg sy'n deillio o bresenoldeb asbestos yn ddigonol ac addas."

Dywedodd llefarydd ar ran y cwmni Magnox bod Wylfa fel "safleoedd diwydiannol mawr eraill o oed tebyg" yn cynnwys asbestos a bod ganddynt gynllun rheoli asbestos yn ei le.

Ychwanegodd y llefarydd eu bod wedi cydweithredu gyda'r ONR ers yr ymchwiliad ac maen nhw wedi dechrau gwneud gwelliannau.

"Ers i'r mater gael ei godi rydyn ni wedi rhoi mwy o adnoddau ychwanegol i wneud yn siŵr ein bod yn delio gyda hyn fel mater o flaenoriaeth."