Dathlu bywyd Ryan Davies yn y canolbarth

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Ryan Davies yn actio yn y gyfres gomedi boblogaidd 'Fo a Fe'

Bydd digwyddiadau yn cael eu cynnal mewn cymuned yn y canolbarth dros y penwythnos i ddathlu bywyd un o ddiddanwyr mwyaf amryddawn Cymru.

Er mai yng Nglanaman yn Sir Gaerfyrddin y cafodd Ryan Davies ei eni, treuliodd nifer o flynyddoedd yn ystod ei blentyndod yn Llanfyllin, Powys, ac aeth i'r ysgol uwchradd yno.

Fe symudodd ei deulu i'r canolbarth pan roedd yn 10 oed, gan fod ei rieni wedi eu cyflogi i redeg wyrcws Llanfyllin, Y Dolydd, wrth iddo gael ei drosglwyddo i fod yn gartref gofal.

Roedd ei dad, W.T. Davies wedi gweithio i nifer o awdurdodau lleol fel swyddog mewn cartrefi plant a chartrefi gofal cyn symud i'r canolbarth.

Pan yn fachgen fe fu Ryan Davies yn canu yng Nghôr Plant Llanfyllin ac fe ddysgodd sut i ganu'r delyn, gan ganu i gyfeiliant y delynores enwog Nansi Richards.

Fe fydd y digwyddiadau yn Llanfyllin yn cael eu cynnal i gofio am fywyd Ryan Davies 40 o flynyddoedd ers ei farwolaeth ar 22 Ebrill 1977 tra roedd ar ei wyliau yn yr Unol Daleithiau.

Roedd yn 40 oed pan fu farw yn Buffalo, talaith Efrog Newydd, yn dilyn dioddef pwl difrifol o'r fogfa.