Gwobrau Menter y Frenhines i chwe chwmni o Gymru

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Cwmni Halen Môn
Disgrifiad o’r llun, Un o'r chwech enillydd o Gymru oedd Cwmni Halen Môn o Lanfairpwll

Mae chwe chwmni o Gymru wedi derbyn Gwobrau Menter y Frenhines eleni, am eu hymdrechion i hybu datblygiadau cynaliadwy, masnach ryngwladol a mentergarwch.

Cafodd y gwobrau eu sefydlu am y tro cyntaf yn 1965, a'u bwriad yw dathlu llwyddiant busnesau bach a chanolig eu maint. Bydd ennillwyr y wobr yn cael arddangos arwyddlun y Frenhines am bum mlynedd o ddyddiad cyhoeddi'r gwobrau.

Eleni fe ddaeth cwmnïau o nifer o wahanol ddiwydiannau i'r brig - gan gynnwys cwmni sydd wedi datblygu system i gadw llygad ar bibellau sy'n gollwng dŵr, cwmni sydd wedi datblygu a chynhyrchu systemau pacio amgylcheddol a chynllun prentisiaeth ar gyfer y diwydiant adeiladu.

Yng Nghymru, y cwmnïau llwyddianus oedd Halen Môn o Lanfairpwll, HMW-Water Ltd o Gwmbrân, Siltbuster Ltd o Fynwy, Cyfle Building Skills Ltd (SWWRSAL) o Rydaman, Green Light International Ltd o Gaerdydd a SPTS Technologies Group Ltd o Gasnewydd.

Cafodd Halen Môn eu gwobrwyo am ddatblygiad cynaliadwy, ac fe gafodd HMW-Water Ltd, Siltbuster Ltd, a Cyfle Building Skills Ltd wobr am fentergarwch.

Cafodd Green Light International Ltd a SPTS Technologies Group Ltd wobr yn y categori masnach ryngwladol.

Cafodd enwau'r enillwyr eu cyhoeddi gan yr Ysgrifennydd Busnes Greg Clark. Wrth wneud y cyhoeddiad dywedodd Mr Clark: "Mae Gwobrau Menter y Frenhines yn tanlinellu popeth sydd yn wych am fusnes y DU heddiw.

"Mae ganddo ni rai o'r meddyliau mwyaf mentrus ac arloesol yn y byd sydd wrth galon nifer o gwmnïau ifanc sydd yn cynnig gwasanaeth cwsmer gwych i fusnesau mwy sy'n cynnig atebion byd eang.

"Rwyf yn hynod o falch i weld y cyfoeth o fusnesau ar draws Cymru'n cael eu gwobrwyo heddiw."