Heddwas yn ddieuog o gamymddygiad difrifol

  • Cyhoeddwyd
Achos camymddygiad
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd y gwrandawiad ei gynnal ym mhencadlys Heddlu'r Gogledd yn Mae Colwyn

Mae heddwas gyda Heddlu Gogledd Cymru wedi ei gael yn ddieuog o gamymddygiad difrifol a defnyddio grym gormodol wrth ddelio â charcharor yn ei ofal.

Roedd y Sarjant Jethro Christie, 43 oed, yn cael ei gyhuddo o ddal braich Jason Pritchard gyda'r fath rym, nes iddo dorri pont ei ysgwydd.

Ond daeth y panel ym mhencadlys yr heddlu ym Mae Colwyn i'r casgliad nad oedd wedi defnyddio grym afresymol na gormodol.

Wrth gyhoeddi casgliadau'r panel, dywedodd y cadeirydd, Ian Boys: "Dydyn ni ddim wedi ein hargyhoeddi fod y weithred o ddal y fraich wedi achosi'r toriad."

"Oherwydd hynny, dwi'n argymell nad ddylid cofnodi dim ar record bersonol y swyddog."

Roedd yr achos yn ymwneud â digwyddiad yn y ddalfa yng Nghaernarfon ddiwedd mis Rhagfyr 2015.

Clywodd y tribiwnlys fod Jason Pritchard hefyd wedi syrthio oddi ar y gwely, ac y gallai hynny fod wedi achosi iddo dorri pont ei ysgwydd.

Fe wnaeth Sarjant Christie, sydd wedi cynrychioli Prydain ar reslo, adael y gwrandawiad heb wneud sylw pellach.