Injan stêm yn gweithio unwaith eto wedi 50 mlynedd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Rheilffordd Llyn Tegid Ltd
Disgrifiad o’r llun,
George B yn chwarael Dinorwig

Mae hen injan stêm yng Ngwynedd yn cludo teithwyr unwaith eto am y tro cyntaf ers bron i 50 mlynedd, a hynny o Lanuwchllyn ger y Bala y tro hwn.

Cafodd George B, fel mae'n cael ei alw, ei adeiladu yn 1898 ac roedd yn cael ei ddefnyddio yn Chwarael Dinorwig tan iddo gael ei brynu gan werthwr preifat yn 1965.

Erbyn 1969 roedd angen gwneud gwaith ar yr injan am fod blynyddoedd o weithio yn y chwarael wedi gadael ei ôl a phenderfynodd y prynwr, Alan White, gŵr sydd â chefndir mewn peirianneg, i'w adfer.

Er bod gwaith wedi ei wneud ar wahanol ddarnau o'r trên chafodd y loco ddim ei ail adeiladu tan yn ddiweddar, a hynny yn ôl yn Llanuwchllyn.

Ffynhonnell y llun, Rheilffordd Llyn Tegid Ltd
Ffynhonnell y llun, Rheilffordd Llyn Tegid

Daeth George B yn ôl i'r gogledd wedi cytundeb gyda Rheilffordd Llyn Tegid yn 2003 a gyda help Alan White, ei frawd a phrif beiriannydd y rheilffordd, Rob Houghton cafodd y loco ei hail osod ar yr injan trên.

Y llynedd am y tro cyntaf ers 1969 roedd yr injan trên yn ôl yn gweithio, a dydd Sadwrn bydd modd i deithwyr deithio arni eto.