'Modd newid y rheolau' i Leanne Wood aros yn arweinydd

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Mae Leanne Wood wedi bod yn arweinydd Plaid Cymru ers 2012

Mae Aelod Seneddol Plaid Cymru wedi awgrymu y gallai rheolau'r blaid gael eu newid er mwyn i Leanne Wood barhau'n arweinydd pe bai'n ymgeisio ac yn ennill sedd yn San Steffan.

Yn siarad ar raglen Post Cyntaf Radio Cymru, dywedodd AS Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr, Jonathan Edwards, bod "rheolau'r blaid yn gallu cael eu newid".

"Os ych chi'n mynd 'nôl 20 mlynedd, aelodau seneddol oedd yn arwain y blaid," meddai. "Dyw hynny ddim yn broblem."

Mae rheolau Plaid Cymru ar hyn o bryd yn golygu y byddai'n rhaid i Ms Wood roi'r gorau i fod yn arweinydd pe bai'n gadael y Cynulliad.

'Etholiad pwysig'

Ychwanegodd Mr Edwards: "Bydden i'n croesawu aelod etholedig o safon Leanne Wood yn San Steffan.

"Mae'r ffaith ei bod hi'n ystyried o ddifri' yn dangos pa mor bwysig yw'r etholiad i Gymru."

Disgrifiad o’r llun, Dywedodd Jonathan Edwards bod "rheolau'r blaid yn gallu cael eu newid"

Fe wnaeth Ms Wood gadarnhau ei bod yn ystyried sefyll yn yr etholiad cyffredinol wrth annerch cyfarfod o aelodau'r blaid ym Mhen-y-bont nos Fercher.

Dywedodd wrth y cyfarfod: "Mae'n sedd y gallwn ni ei hennill, ac nid fi yw'r unig un all ei hennill.

"Rwy'n meddwl y gallwn ni ennill Rhondda pwy bynnag ry'n ni'n eu rhoi ar y rhestr.

"Efallai mai fi fydd e, ond efallai nad fi fydd e."

Er iddi gael cefnogaeth y gynulleidfa wrth ddweud ei bod yn ystyried bod yn ymgeisydd, fe wnaeth un aelod o'r dorf apelio arni i aros yn y Cynulliad, a hynny am fod y blaid ei hangen i aros yn arweinydd.

Straeon perthnasol