Dyn yn cael ei ddedfrydu am ladd elyrch yn Sir Benfro

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Roedd yr elyrch yn byw mewn llyn yng nghoedwig Llwynhelyg yn Hwlffordd

Mae dyn 33 oed wedi cael dedfryd o garchar wedi'i ohirio ar ôl iddo gyfaddef lladd teulu o elyrch.

Fe saethodd Gareth Mattson dri alarch yn farw gyda gwn awyr yng nghoedwig Llwynhelyg yn Hwlffordd fis Hydref llynedd. Cafodd alarch arall ei anafu yn ddifrifol.

Roedd e i fod i fynd ger bron Llys Ynadon Hwlffordd ddydd Mercher, ond fe newidiodd ei ble.

Mewn gwrandawiad ym mis Mawrth roedd dyn 24 oed a bachgen 13 oed hefyd wedi cyfaddef lladd yr elyrch.

'Gwir edifar'

Clywodd y llys bod Mattson wedi bod yn gweithio ar fferm laeth am 14 mlynedd, a'i fod wedi mynd â chriw o ddynion a bachgen i dir preifat ger y goedwig i saethu cwningod ar 19 Hydref y llynedd.

Wrth ddod nôl drwy'r goedwig y noson honno fe ddechreuodd y criw saethu at y llyn. Yn wreiddiol honnodd Mattson nad oedd e wedi gweld yr elyrch gan ei bod yn dywyll.

Fe blediodd Mattson yn euog i fod â gwn awyr wedi'i lwytho yn ei feddiant mewn man cyhoeddus, ac o ladd neu anafu aderyn gwyllt yn fwriadol.

Clywodd y llys bod ei weithredoedd wedi achosi problemau o fewn ei deulu a'i fod yn "wir edifar".

Cafodd ei ddedfrydu i bum mis dan glo, wedi'i ohirio am 12 mis, a chafodd orchymyn i dalu £525 mewn costau.

Mae'r alarch yn rhywogaeth sydd wedi'i diogelu ac y mae'n drosedd eu hanafu.