Gwrandawiad: Heddwas wedi 'torri pont ysgwydd' dyn

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunRoedd Jason Pritchard wedi treulio noson mewn cell yng ngorsaf heddlu Caernarfon

Mae gwrandawiad camymddygiad heddlu wedi clywed sut y cafodd dyn oedd wedi ei arestio ei godi o'r llawr gyda chymaint o rym nes iddo dorri pont ei ysgwydd.

Roedd Jason Pritchard wedi treulio noson dan glo yng ngorsaf heddlu Caernarfon ym mis Rhagfyr 2015 ar y pryd.

Dywedodd wrth y gwrandawiad ei fod wedi gofyn i'r swyddogion heddlu sut oedd ei fab y bore ar ôl iddo gael ei arestio.

Clywodd y llys hefyd bod Sarjant Christie wedi cynrychioli Prydain yn y gorffennol mewn reslo, ac hefyd wedi cystadlu mewn ymladd cawell ac MMA.

Camu yn ôl

Dywedodd bod un swyddog, Sarjant Jethro Christie wedi ymateb trwy ei godi o'r llawr: "Fe ddigwyddodd popeth mor gyflym. Ches i ddim cyfle i orffen gofyn yr ail waith. Fe ges i fy nghodi i'r awyr a theimlo poen miniog.

"Dwi ddim yn cofio llawer am sut wnes i ymateb, jyst cael fy nghodi i'r awyr ganddo. Yna fe afaelodd swyddog arall yn fy nghoesau ac fe ges i fy nhaflu i'r gell gyda phoen yn fy ysgwydd."

Ond pan gafodd ei holi gan y bargyfreithiwr sydd yn cynrychioli Sarjant Christie fe wnaeth gyfaddef nad oedd yn gallu cofio popeth oedd wedi digwydd cyn iddo gael ei ddal gan y swyddogion.

Dywedodd y bargyfreithiwr fod y swyddogion wedi dweud wrth Jason Pritchard deirgwaith i gamu yn ôl, ond mae Mr Pritchard yn dweud nad yw'n gallu cofio hyn.

Fe wadodd hefyd awgrym y bargyfreithiwr ei fod wedi brifo pont ei ysgwydd pan wnaeth ddisgyn o'i wely yn ei gell.

Mae disgwyl i'r gwrandawiad ym mhencadlys Heddlu Gogledd Cymru ym Mae Colwyn barhau am ddiwrnod arall.