Leanne Wood yn 'ystyried' ymgais seneddol yn y Rhondda

Cyhoeddwyd

Mae Leanne Wood wedi dweud nad yw'n diystyru bod yn ymgeisydd dros Blaid Cymru yn y Rhondda ar gyfer yr etholiad cyffredinol.

Yn gynharach fe wnaeth ffynhonellau o Blaid Cymru awgrymu y gallai'r arweinydd herio'r Aelod Seneddol Llafur presennol, Chris Bryant.

Fe wnaeth Theresa May gyhoeddi ei bod yn galw am etholiad cyffredinol ar 8 Mehefin ddydd Mawrth, gydag ASau yn pleidleisio o blaid cynnal yr etholiad ddydd Mercher.

Pe bai Ms Wood yn sefyll ac yn ennill yn y Rhondda, byddai angen isetholiad i'r sedd Cynulliad a gornest am arweinydd newydd i'r blaid.

Enillodd Ms Wood y sedd yn y Cynulliad yn erbyn Leighton Andrews yn yr etholiad yn 2016.

'Ystyried pethau'

Wrth siarad ar raglen Good Evening Wales ar BBC Radio Wales ddydd Mercher, dywedodd arweinydd Plaid Cymru nad oedd hi wedi penderfynu y naill ffordd neu'r llall eto.

"Rydyn ni'n pwyso a mesur pethau," meddai.

"Rydyn ni'n gwneud pethau mewn ffordd gyfrifol. Rydyn ni'n ystyried yr holl opsiynau sydd gennym ni.

"Fe fyddwn ni'n trafod pethau dros y dyddiau nesaf a thros y penwythnos."

Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd cyn arweinydd Plaid Cymru, Dafydd Wigley, bod angen ystyried ymgeiswyr sydd â "phroffil uchel"

Mae'r gyfraith yn golygu y byddai'n rhaid iddi roi'r gorau i fod yn AC o fewn blwyddyn pe bai'n cael ei hethol yn AS.

Mae rheolau'r blaid ar hyn o bryd yn golygu y byddai'n rhaid i Leanne Wood roi'r gorau i fod yn arweinydd pe bai'n gadael y Cynulliad.

Yn gynharach dywedodd ffynhonnell o fewn Plaid Cymru wwrth BBC Cymru fod Ms Wood yn ystyried bod yn ymgeisydd o ddifri'.

Dywedodd ffynhonnell arall bod Ms Wood yn disgwyl ymgeiswyr cryf eraill i geisio cael eu hethol yn y Rhondda.

'Eraill yn ystyried'

Esboniodd y ffynhonnell nad yw'r arweinydd eisiau penderfynu naill ffordd neu'r llall tan fod ganddi syniad pwy arall sydd â diddordeb cynrychioli'r blaid yn yr etholaeth.

Mae un ffigwr o fewn y blaid wedi dweud y gallai Ms Wood ennill yn y Rhondda: "Y cwestiwn wedyn yw a fydden ni yn gallu dal gafael yn y Rhondda yn y Cynulliad."

Ond ychwanegodd bod pobl dda eraill allai gadw'r sedd i Blaid Cymru.

Mae cyn arweinydd Plaid Cymru, Dafydd Wigley wedi dweud y dylai'r blaid ystyried ymgeiswyr sydd â "phroffil uchel" i sefyll yn yr etholiad cyffredinol.