Gallai ASau Llafur fod mewn 'sefyllfa wan' yn yr etholiad

Cyhoeddwyd

Bydd rhai o ASau Llafur mewn "sefyllfa wan" mewn etholiad cyffredinol buan meddai Aelod Seneddol Plaid Cymru.

Roedd Liz Saville Roberts yn siarad cyn y bleidlais gan ASau i ganiatau i'r etholiad ddigwydd ar 8 Mehefin.

Mae Theresa May angen cefnogaeth dwy ran o dair o'r Tŷ Cyffredin er mwyn cynnal yr etholiad.

Ond mae Nia Griffith, llefarydd y blaid Lafur ar faterion amddiffyn wedi dweud eu bod yn barod am y frwydr.

Dywedodd Ysgrifennydd Cymru, Alun Cairns fod Mrs May wedi gwneud y penderfyniad iawn i alw etholiad, er mwyn cael sefydlogrwydd yn y wlad.

Ffynhonnell y llun, Reuters
Disgrifiad o’r llun, Roedd Theresa May wedi gwadu yn y gorffennol y byddai yn cynnal etholiad cyffredinol buan

Wrth siarad ar BBC Radio Wales, dywedodd Ms Saville Roberts y byddai Plaid Lafur Cymru yn gwneud eu gorau i gyflwyno eu hunain fel plaid sydd yn cael ei harwain gan Brif Weinidog Cymru, Carwyn Jones.

"Ond mae pobl Cymru yn gwybod mai Jeremy Corbyn yw arweinydd Llafur," meddai.

Dywedodd nad yw rhai o hoelion wyth Llafur wedi dangos "unrhyw angerdd am y frwydr".

"Mi ydyn ni'n mynd i weld rhai seddi Llafur bregus yng Nghymru."

Fe wrthododd Nia Griffith drafod beth fyddai noson wael yn golygu i Jeremy Crobyn ond dywedodd bod yr etholiad yn "gyfle i bobl ddewis" a bod y blaid yn barod.

Yn ôl Alun Cairns fe benderfynodd y prif weinidog alw etholiad er mwyn bod mewn sefyllfa gryfach yn y trafodaethau Brexit, os bydd y blaid Geidwadol yn ennill mwy o fwyafrif.

Disgrifiad o’r llun, Mae'r AS Nia Griffith yn dweud bod Llafur yn barod am y frwydr

Mae gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig fwyafrif bach ar y funud, rhywbeth y gallai arweinwyr yr UE ei "ecsbloetio" meddai.

Dywedodd y byddai'r etholiad yn "her" i'r blaid a bod yna "risg" ond mai dyma "yw'r peth iawn i wneud".

Mae Neil Hamilton, arweinydd grwp UKIP yn dweud bod y system gyntaf i'r felin yn "annheg iawn" i bleidiau bach, ac y bydd UKIP yn "warchodwyr Brexit".

"Dydyn ni ddim yn ymddiried yn Theresa May i gyflawni'r hyn mae wedi ei ddweud, yn enwedig ar reoli mewnfudo."

Yn y cyfamser, mae Rhodri Morgan, cyn brif weinidog Cymru wedi dweud y dylai Jeremy Corbyn gael "negeseuon clir nerthol" yn yr ymgyrch etholiad.

Dywedodd yng Nghymru nad oedd yna reswm i beidio cael etholiad ynglŷn â Brexit.