Codi ymwybyddiaeth am help i roi'r gorau i ysmygu

  • Cyhoeddwyd
YsmyguFfynhonnell y llun, PA

Mae cynllun newydd i helpu pobl i roi'r gorau i ysmygu yn cael ei lansio gan y gwasanaeth iechyd yng Nghymru ddydd Mercher.

Y gobaith, wrth lansio Helpa Fi i Stopio, yw cynyddu ymwybyddiaeth o'r ffyrdd y gall y GIG gefnogi'r rheiny sydd eisiau rhoi'r gorau i ysmygu.

Yn ôl Arolwg Iechyd Cymru yn 2015, mae 68% o'r bron i 500,000 o bobl sy'n ysmygu yng Nghymru eisiau rhoi'r gorau iddi.

Dywedodd GIG Cymru bod astudiaethau'n dangos bod ysmygwyr bedair gwaith yn fwy tebygol o stopio os ydyn nhw'n cael cefnogaeth, yn hytrach na cheisio gwneud hynny ar eu pen eu hunain.

'Mwy o siawns i lwyddo'

"Yn dilyn ymchwil diweddar gydag ysmygwyr yng Nghymru, mae hi wedi dod i'r amlwg bod nifer sydd eisiau rhoi'r gorau iddi ddim yn ymwybodol o'r gwasanaethau sydd ar gael iddyn nhw, a'r math o gefnogaeth y gallan nhw ei gael gan y GIG," meddai Ashley Gould o Iechyd Cyhoeddus Cymru.

"Bydd Helpa Fi i Stopio yn helpu cywiro hyn, gan olygu y bydd gan bobl ledled Cymru sy'n ceisio rhoi'r gorau i ysmygu fwy o siawns i lwyddo."