Cael hwyl ar fethu canu

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Côr di-dôn Caerdydd
Disgrifiad o’r llun, Beth sy'n dod ar ôl do-re-mi?

Yn eisiau, arweinydd côr gyda phâr o glustiau cadarn sy'n gallu gwrthsefyll pob math o synnau drwg!

Dydy aelodau Côr Di-dôn Caerdydd, fel mae'r enw'n awgrymu, ddim yn gallu canu ond mae'r aelodau wrth eu boddau yn 'canu'.

Cafodd y côr ei sefydlu ym mis Medi 2016 yn dilyn llwyddiant côr tebyg yn Nottingham ac ers hynny mae 90 o 'gantorion' ar y gofrestr.

Tan rŵan y gŵr sydd wedi bod yn cadw trefn arnyn nhw ydy Mei Gwynedd. Pan ddechreuodd Mei ar y dasg enfawr dywedodd wrth Cymru Fyw: "Mae'n dilyn ymlaen o'r gwaith dwi wedi ei wneud gyda'r Gerddorfa Ukelele a dweud y gwir.

"Hanner y peth ydy codi hyder unigolion a'u cael nhw i ganu. Bydd yr holl ymarfer yn anffurfiol a does dim angen i neb fedru darllen cerddoriaeth ac ati."

Ond yn anffodus i aelodau'r côr mae Mei yn gerddor prysur tu hwnt ac mae 'na alwadau eraill am ei amser gan gynnwys y Gerddorfa Ukelele, prosiectau cynhyrchu eraill heb sôn am dreulio amser gyda'i deulu.

Jess Davies-Timmins berswadiodd Mei i gymryd yr awennau: "Mae'n drist iawn bod Mei yn ein gadael ond mae ganddo lawer o bethau ar ei blât felly ry'n ni yn awr yn chwilio am arweinydd newydd.

"Mae 'na 90 ohonom ni wedi cofrestru a mae tua 40 ohonom ni yn dod i'r ymarferion bob nos Sul yng nghampfa Aspire yn Nhreganna."

Disgrifiad o’r llun, Jess Davies-Timmins a Mei Gwynedd, sylfaenwyr côr mwya' anarferol Cymru

'Fel dysgu plentyn'

Soniodd sut y cafodd hi'r syniad o sefydlu'r côr: "Dwi'n methu canu o gwbl, ond dwi wrth fy modd yn gwneud carioci a phetha fel 'na gyda fy ffrindiau.

"Un tro mi wnaeth fy ngŵr, Joe, brynu gwersi canu i fi ond roedd yr athrawes yn dweud fy mod i'n ofnadwy a bod y profiad iddi hi fel dysgu plentyn."

Cafodd Jess y syniad o sefydlu'r côr di-dôn ar ôl clywed am ymgyrch 'Sing Your Heart Out'.

"Fe glywais i am ymgyrch 'Sing Your Heart Out' y Gymdeithas Wirfoddol Brydeinig (RVS). Roedd hwn yn annog corau i ddod at ei gilydd i helpu'r gymuned. Tra'n ymchwilio mi wnes i ddod ar draws hanes côr di-dôn yn Nottingham.

"Doedden nhw ddim yn gallu canu o gwbl ond roedden nhw wrth eu boddau ac yn caru canu er bod 'na ambell i nodyn digon fflat.

"Maen nhw wedi cael cryn lwyddiant yn canu caneuon fel Bohemian Rhapsody gan Queen a Daydream Believer gan The Monkees felly feddylies i - 'beth am sefydlu côr tebyg yma yng Nghaerdydd?'

"Ro'n i'n digwydd bod yn 'nabod Mei Gwynedd, gynt o Big Leaves a'r Sibrydion, ac yn gw'bod am ei waith yn sefydlu'r Gerddorfa Ukulele. Ddechreuon ni siarad am y peth a mi wnes i ei bersawdio i'n harwain ni."

Mae Jess yn dweud bod y côr wedi mynd o nerth ers ei sefydlu a'u bod wedi dysgu nifer fawr o ganeuon.

"Dechreuodd Mei trwy ein cyflwyno i ganeuon sydd ddim yn rhy gymhleth," meddai. "Ni'n eitha' da erbyn hyn am ganu I'm Gonna Be (500 Miles) gan y Proclaimers a Hi Ho Silver Lining gan Jeff Beck.

"Mae Calon Lân yn eithaf hawdd hefyd ac Is this the way to Amarillo? gan Tony Christie. Ond mae Hen Wlad fy Nhadau yn lot rhy gymhleth i ni ar hyn o bryd!"

Bwrw swildod

Mae'r côr wedi cymryd rhan mewn digwyddiadau elusennol yn y brifddinas yn ystod y misoedd diwethaf ac fe fydden nhw yn canu yn Hanner Marathon Caerdydd yn 2017. Fydd y canu allan o diwn yn gwneud i'r rhedwyr symud yn gyflymach tybed?

"Buon ni yn byscio yng nghanol Caerdydd dros y Dolig. Fe gawsom ni ymateb da a chodi tipyn o arian, er bod rhai pobl yn fodlon talu i ni stopio!" chwarddodd Jess.

"Ro'dd nifer o bobl ar y stryd yn dechrau canu gyda ni. Mae hynny yn ardderchog gan mai dyna'r prif reswm am y côr, rhoi cyfle i bobl sydd fel arfer yn rhy swil i ganu ar dop eu lleisiau."

Mae Sian Thomas yn un o'r aelodau selog: "Dwi'n dwli ar ymarferion y côr, mae'r sesiynau'n gymaint o hwyl ac yn bendant mae'r naws yn wych am godi calon pawb.

"Nes i gysylltu gyda Jess yn syth ar ôl imi weld yr hysbyseb am y côr ar Facebook a nes i ymuno'n syth. Mae cymysgedd da o oedrannau o bob cwr o Gaerdydd yn aelodau ac mae'r awyrgylch yn wirioneddol hyfryd - yn groesawgar ac yn gyfeillgar."

Does 'na ddim gwirionedd yn y si bod yr ymarferion wedi achosi niwed parhaol i glustiau Mei druan ac mai dyna pam mae o'n rhoi'r baton o'r neilltu.

"Pleser llwyr oedd gallu arwain Côr Di-dôn Caerdydd a dwi'n mynd i weld eisiau'r nosweithiau Sul yn arw," meddai Mei. "Jôc fy ngwraig ar hyn o bryd fodd bynnag yw ei bod bron ag anghofio fy enw bellach gan fod cymaint o bethau gen i ar y gweill."

Ffynhonnell y llun, Côr di-dôn Caerdydd
Disgrifiad o’r llun, Jess a'r côr yn dathlu nad y'n nhw wedi torri unrhyw ffenestri yn Nhreganna yn y misoedd diwethaf!

Os oes gennych chi amser yn rhydd ar nos Sul ac yn ffansio her 'fawr' beth am gysylltu gyda Côr Di-dôn Caerdydd ar eu tudalen Facebook. Mae'r un peth yn berthnasol os ydych chi awydd canu ar dop eich llais ond ag ofn torri ffenestri!