Newidiadau yn arwain at ostyngiad yn lefel traffic ysbyty

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Roedd nifer o gleifion yn hwyr i'w hapwyntiadau yn Ysbyty Prifysgol Caerdydd o ganlyniad i lefel uchel y traffic

Mae lefel y traffic ar safle un o Ysbytai mwyaf Cymru wedi gostwng 7% yn dilyn newidiadau i'r ffyrdd.

Roedd penaethiaid Ysbyty Prifysgol Caerdydd wedi cyflwyno'r newidiadau ym mis Awst llynedd er mwyn cynorthwyo'r gwasanaethau brys gyrraedd yr ysbyty'n gyflymach.

Bellach mae gwrthrychau wedi ei rhoi mewn lle i atal gyrwyr rhag defnyddio ffyrdd yr ysbyty i osgoi traffic.

Roedd lefel uchel y traffic wedi achosi nifer o gleifion i fethu eu hapwyntiadau yn yr Ysbyty.

'Llwyddiant'

Mae Bwrdd Iechyd Caerdydd a'r Fro yn bwriadu cyflwyno gwasanaeth bws yn ystod yr wythnos ym Mis Mai ar gyfer cleifion, staff ac ymwelwyr i geisio cadw cerbydau i ffwrdd o'r safle.

Dywedodd Geoff Walsh sydd yn gyfarwyddwr ystadau a chyllid Bwrdd Iechyd Caerdydd a'r Fro: "Cafodd y newidiadau traffic ei cyflwyno i gynorthwyo'r gwasanaethau brys ar y safle, ac mae hynny wedi bod yn llwyddiant.

Ychwanegodd: "Rydym yn dal i ystyried ffyrdd i atal pobl i ddefnyddio'r safle fel ffordd i osgoi traffic".