Gwesty yn bygwth tynnu nôl o Gasnewydd oherwydd sŵn

Cyhoeddwyd

Mae cwmni gwestai Premier Inn wedi dweud eu bod yn ystyried tynnu nôl o ddatblygiad yng nghanol Casnewydd oherwydd pryderon sŵn.

Dywedodd datblygwr y safle, Richard Hayward wrth BBC Cymru bod y gwesty yn pryderu am lefelau sŵn o glwb nos gyfagos Warehouse 54.

Bydd yn cyfarfod â chynrychiolwyr y cwmni ym mis Mai i drafod y ffordd ymlaen.

Ond mae perchennog Warehouse 54 wedi dweud eu bod wedi lleihau lefel y sŵn.

'Rhan o'n treftadaeth'

Dywedodd Mr Hayward bod yna ateb i leihau'r sŵn, sef tynnu allan y gwaith dur rhwng yr adeiladau - ond y byddai hynny "yn costio cannoedd ar filoedd o bunnau".

Cafodd cwmni Mr Hayward £450,000 gan Lywodraeth Cymru i adnewyddu'r safle, ond dywedodd y byddai'r adeilad werth £2.5m yn llai petai Premier Inn yn tynnu nôl.

Ond mae Iftekhar Harris, perchennog Warehouse 54, yn dweud ei fod wedi ceisio gweithio gyda Mr Hayward i daclo'r pryderon.

"Dyma'n treftadaeth ni. Mae Cymru'n enwog am ei cherddoriaeth ac rydyn ni mewn perygl o golli hynny," meddai.

Disgrifiad o’r llun,
Mae perchennog Warehouse 54, Iftekhar Harris yn pryderu fel lleoliadau fel ei un e dan fygythiad

Mae pryderon tebyg eisoes wedi eu codi yng Nghaerdydd, ble mae cwmni Wetherspoon's wedi cael caniatâd i godi gwesty ar Stryd Womanby, a chynllun hefyd i godi bloc o fflatiau.

Ond mae hynny wedi codi gwrychyn tafarndai a chlybiau nos y stryd, sydd yn adnabyddus am ei sîn gerddorol.

Yn ôl rhai, gan gynnwys AS Canol Caerdydd Jo Stevens, mae angen cydnabyddiaeth swyddogol o bwysigrwydd lleoliadau o'r fath er mwyn eu gwarchod rhag cwynion sŵn posib.

Dywedodd Llywodraeth Cymru eu bod yn adolygu eu polisi cynllunio a bod swyddogion wedi cyfarfod â'r Ymddiriedolaeth Lleoliadau Cerddoriaeth er mwyn trafod y mater.