Codi'r llen ar sioe gerdd Tiger Bay yn Ne Affrica

Cyhoeddwyd

Mae cast a chriw sioe gerdd am ardal dociau Caerdydd yn paratoi ar gyfer y perfformiad cyntaf yn Ne Affrica.

Tiger Bay ydi enw'r sioe, sydd wedi'i lleoli yn nociau'r ddinas ar droad yr ugeinfed ganrif.

Fis nesaf bydd y llen yn codi yn Cape Town, ac mae'r tîm o actorion a chynhyrchwyr bellach yn cynnal yr ymarferion olaf yno.

Cyd-gynhyrchiad rhwng Canolfan Mileniwm Cymru a chwmni Cape Town Opera ydi'r sioe, fydd yn cael ei dangos yng Nghaerdydd ym mis Tachwedd.

Newid mawr

Rheolwr gyfarwyddwr Cape Town Opera, Michael Williams, sydd wedi ysgrifennu'r sgript.

Mae'r cast yn cynnwys perfformwyr ifanc o Gymru yn ogystal â sêr y sioeau cerdd John Owen-Jones a Noel Sullivan.

Dywedodd Mr Williams bod y stori yn canolbwyntio ar rôl Tiger Bay fel ardal oedd yn tyfu ac yn newid yn gyflym ar ddechrau'r ugeinfed ganrif.

"Mae'r stori yn dechrau yn fuan ar ôl y flwyddyn 1900, yn ystod cyfnod o newidiadau aruthrol," esboniodd.

Disgrifiad o’r llun,
Mae'r stori wedi ei lleoli yn nociau Caerdydd ar ddechrau'r ugeinfed ganrif

"Mae'r ardal yn ganolbwynt i hanes Ewrop a'r byd ar y pryd, ac yn debyg iawn i'r cyfnod ry'n ni'n byw ynddo nawr, sef un sydd yn newid.

"Mae'n stori am bobl sy'n symud o un lle i'r llall, yn addasu i'r newid ac yn darganfod beth mae'n ei olygu i symud o Affrica i Ewrop, a'r hyn sy'n digwydd pan maen nhw'n cyrraedd."

Roedd mam Michael Williams yn wreiddiol o Gaerdydd, ac mae wedi treulio peth amser yn y ddinas yn ystod cysylltiad hir Cape Town Opera gyda Chanolfan Mileniwm Cymru.

"Mae'n ddiddorol meddwl mai 12 mlynedd yn ôl roeddwn i'n sefyll yn yr adeilad yma, safle adeiladu ar y pryd, yn siarad am gydweithio gyda Cape Town Opera. Felly, am y 12 neu 13 mlynedd diwethaf rwy wedi cael cysylltiad cryf gyda'r adeilad hwn," meddai.

"Ond mae'r hanes yn dechrau gyda fy mam, a anwyd yng Nghaerdydd.

"Roedd ei thad yn bregethwr ym Myddin yr Iachawdwriaeth, ac fe wnaeth y teulu adael Caerdydd pan oedd fy mam yn chwe blwydd oed i fynd i Affrica, ble wnaeth hi aros am weddill ei bywyd."

Dwy o Gymru

Bydd dwy ferch o dde Cymru yn chwarae rôl Ianto yn y sioe yn Cape Town a Chaerdydd.

Louise Harvey o Gaerdydd a Ruby Llywelyn o Lantrisant gafodd eu dewis yn dilyn clyweliadau agored i ddarganfod sêr ifanc ar gyfer y sioe newydd.

Dwedodd Louise, sy'n ddisgybl yn Ysgol y Wern yn Llanisien, ei bod wedi'i hannog i drio am y rhan gan ei hathrawes.

"Roedd athrawes cerddoriaeth fi wedi gofyn a o'n i eisiau gwneud y rhan. Es i amdano fe, a ges i fe, a ro'n i'n speechless. Doeddwn i ddim meddwl basa fi'n cael e, achos roedd pawb wedi gwneud yn wych.

"Mae'n rhaid dysgu caneuon a dysgu'r sgript. Mae hynny tipyn bach yn ddiflas, ond unwaith chi'n gwybod y sgript chi'n gallu perfformio."

Disgrifiad o’r llun,
Cafodd rhai o'r cast eu dewis ar ôl clyweliadau yng Nghymru

Ar ôl misoedd o ymarfer a blynyddoedd o waith i ddod â'r sioe i'r llwyfan, mae gobeithion y gallai'r cynhyrchiad fynd ar daith yn y dyfodol, neu hyd yn oed cyrraedd y West End.

Ond mae creu sioe gerdd sy'n taro nodyn gyda chynulleidfaoedd, a'r adolygwyr, yn dasg anodd.

Tra bod pwyslais ar greu sioe gydag apêl eang, mae'r cyfansoddwr Dafydd James yn dweud iddo lwyddo defnyddio elfennau traddodiadol o gerddoriaeth Gymreig yn y gwaith.

"Mae'n stori enfawr, mae'n stori ryngwladol am gymeriadau o dros y byd i gyd yn dod yma i Gaerdydd," meddai.

"Felly mae'r dylanwadau cerddorol gwahanol yn golygu bod e'n ffantastig o beth i gyfansoddi ac i chwarae gyda. Roedd e'n bwysig iawn i fi fod yna ddylanwadau Cymraeg.

"Mae 'na lot o draddodiadau SATB, canu corawl. Ges i fy magu yn y capel, felly mae harmonïau'r emynau yna i gyd yn drwyth drwy'r holl beth."

Themâu

Er bod y stori wedi'i selio yng Nghymru, dywedodd Michael Williams ei fod wedi defnyddio themâu cyffredinol i allu cyrraedd cynulleidfaoedd sydd ddim yn nabod hanes dociau Caerdydd.

"Mae mor bwysig bod stori, yn enwedig ar y raddfa hon, gyda themâu cyffredinol y gall pobl yn China a San Francisco eu huniaethu â nhw, a'u credu," meddai.

"Yn y bôn mae'r stori yn canolbwyntio ar 'dref y morwyr'.

"Yr adeg honno, roedd 'tref y morwyr' fel Heathrow heddiw, gyda phobl yn symud drwyddo trwy'r amser. Roedd Caerdydd fel yna ar y pryd."

Mae Tiger Bay yn agor yn Cape Town ar 20 Mai, ac yng Nghanolfan Mileniwm Cymru yng Nghaerdydd ym mis Tachwedd.