Ew maen nhw'n debyg!

Cyhoeddwyd

Ble rwy' i wedi ei weld e/hi o'r blaen?

Dyna i chi gwestiwn ry'n ni'n aml yn ei ofyn wrth weld ambell i wyneb ar y teledu neu weld eu lluniau.

Gyda chyfres newydd o'r gyfres gomedi 'Run Sbit yn dechrau ar S4C ar 28 Ebrill aeth Cymru Fyw ati i chwilio am 'efaill' ambell i wyneb cyfarwydd!

Petai pethau'n mynd i'r wal i Dyl Mei fel cyflwynydd a chynhyrchydd ar Radio Cymru, 'falle bod bywoliaeth iddo yn Belarws, gan ei fod e 'run sbit â'u pencampwr taflu pwysau benywaidd Nadzeya Ostapchuk. Efallai bydd angen iddo dyfu barf bach yn fwy cofiwch.

Os ydych chi'n hoffi ffilmiau Pitch Perfect, efallai bod chi hefyd wedi sylwi ar y tebygrwydd rhwng cymeriad Benji (yr actor Ben Platt), gyda'r canwr a'r cyflwynydd Rhydian Bowen Phillips.

Pan fydd Mali Harries wedi hongian ei chot goch â choler ffwr o'r gyfres Y Gwyll, efallai fydd hi'n medru gweithio fel person sydd 'run sbit a'r actores Eve Myles o Torchwood a Belonging.

"Dad. Fedra'i fod yn ganwr a cherddor pan dyfa'i lan jest fel chi?" Sgwrs ddychmygol wrth gwrs gan nad yw'r canwr Rhydian Roberts a'r cyflwynydd Alwyn Humphreys yn perthyn o gwbl, ond duwcs maen nhw'n debyg yn 'dyn nhw?

Dyma i chi syniad ar gyfer rhaglen Geth a Ger ar Radio Cymru - beth os bydde'r actor Bradley Freegard o'r gyfres Teulu yn troi i fyny ym Mryn Meirion yn lle Ger rhyw nos Wener. Fydde Geth yn sylwi?

I ba gyfeiriad mae'r gwynt gwleidyddol yn chwythu ar ôl Brexit? Fedrwn ni na'r Prif Weinidog Carwyn Jones ddarogan hynny. Ond r'yn ni'n gwybod un peth i sicrwydd - mae Carwyn 'run ffunud â dyn tywydd Wales Today, Derek Brockway.

'Dych chi wedi bod yn meddwl be' ddigwyddodd i Parri'r barman, y dyn blin oedd yn gweini diodydd ar Heno Heno ar S4C yn yr 80au? Wel, ar ôl cyfnod yng Nghwmderi a mynd Rownd a Rownd, mae Dewi Rhys bellach yn rhedeg ei dafarn ei hun. Mae'n treulio llawer o'i amser wrth y bar yn ceisio perswadio cwsmeriaid nad y digrifwr Al Murray yw e.

  • 'Run Sbit, S4C, Nos Wener, 28 Ebrill, 21:30

Allwch chi feddwl am enghreifftiau eraill, neu ydych chi, neu unrhywun chi'n nabod yn debyg i berson enwog? Cysylltwch ar frys!

Anfonwch neges ar Twitter i @bbccymrufyw neu cysylltwch trwy'n tudalen Facebook.

Fel arall, mae 'na groeso i chi e-bostio cymrufyw@bbc.co.uk