Gyrrwr yn 'cofio dim' am wrthdrawiad angheuol

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Fe ddigwyddodd y gwrthdrawiad ar Rodfa'r Gorllewin ym mis Medi 2015

Mae gyrrwr a oroesodd wrthdrawiad ffordd yng Nghaerdydd, lle bu farw bachgen pum mlwydd oed, wedi dweud wrth lys ei fod yn cofio dim o'r digwyddiad.

Bu farw Joseph Smith o ganlyniad i nifer o anafiadau pan wrthdarodd y car Ford Focus gyda thraffig oedd yn dod tuag ato ar Rodfa'r Gorllewin ym mis Medi 2015.

Dywedodd ei lystad, Dean Collins, 24, oedd yn gyrru'r car, nad oedd Joseph mewn sedd arbennig i blant am ei fod yn credu ei fod yn ddigon tal fel nad oedd angen un.

Mae Mr Collins, o ardal Llaneirwg, yn gwadu achosi marwolaeth drwy yrru'n beryglus.

Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw Joseph Smith yn y gwrthdrawiad

Clywodd y rheithgor yn Llys y Goron Caerdydd bod y car yn teithio tuag at y Barri i ddanfon Joseph i ymarfer pêl-droed pan ddigwyddodd y gwrthdrawiad.

Hefyd yn y car roedd merch Mr Collins, Scarlet, pedair oed, ei bartner Laura a'i mam Michelle.

Dywedodd ei fod yn cofio teithio tuag at y goleuadau traffig ger archfarchnad Tesco ond ei fod yn cofio dim ar ôl hynny nes iddo ddeffro yn y car gydag anafiadau difrifol.

Ychwanegodd Mr Collins, wnaeth rwygo ei aorta a thorri ei forddwyd, ei belfis a'i asennau yn y gwrthdrawiad, ei fod wedi teithio ar hyd y ffordd ers hynny i geisio cofio'r hyn ddigwyddodd, ond nad oedd hynny wedi gweithio.

'Gyrru'n wyllt'

Clywodd y rheithgor ddydd Gwener fod sampl o waed Mr Collins yn dangos presenoldeb o gocên, ond bod y sampl yn rhy fach i'w fesur yn gywir.

Wrth ei groesholi, awgrymodd Janet McDonald ar ran yr erlyniad nad oedd Mr Collins eisiau cofio'r digwyddiad am nad oedd eisiau derbyn mai ef oedd ar fai.

Dywedodd hefyd bod tystion wedi gweld y Ford Focus yn gyrru'n wyllt cyn y gwrthdrawiad.

Gwadodd Mr Collins y gallai'r digwyddiad fod wedi cael ei atal, a mynnodd nad ef oedd ar fai.

Ffynhonnell y llun, Wales News Service

Clywodd y rheithgor hefyd bod Mr Collins wedi pasio ei brawf gyrru tri mis ynghynt, ac nad oedd yn gwisgo gwregys diogelwch ar y pryd.

Roedd Joseph yn gwisgo gwregys diogelwch, ond nid oedd mewn sedd arbennig i blant, sydd ei angen ar blant o dan 12 oed neu'r rheiny sy'n llai na 135cm o daldra.

Dywedodd Mr Collins nad oedd yn sylweddoli y dylai Joseph fod mewn sedd arbennig.

"Roeddwn i'n meddwl ei fod yn ddigon tal," meddai.

"Ni wnes i unrhyw beth mewn ffordd faleisus. Ni fyddwn i fyth yn rhoi fy mhlant mewn perygl. Doedd e ddim yn gwisgo sedd arbennig am fy mod i'n meddwl ei fod yn iawn."

Mae'r achos yn parhau.