Ceisio diffodd tân gwair 10 cilomedr ger Merthyr Tudful

Tanau gwair

Mae Gwasanaeth Tân De Cymru yn ceisio diffodd tân gwair ger cronfa ddŵr Pontsticyll ger Merthyr Tudful.

Dywedodd y gwasanaeth fod y tân yn ymestyn dros ardal o 10 cilomedr.

Ar ddiwrnod poetha'r flwyddyn hyd yma, cafodd dwy injan o Aberdâr a Merthyr Tudful eu galw i geisio diffodd y fflamau, gyda hofrenydd yn rhan o'r ymdrechion hefyd.

Mae'r gwasanaeth tân eisoes wedi cael penwythnos prysur, yn delio â thanau yng Nghwm Cadlan ger Aberdâr, Glyn Ebwy, Pontypridd a Threorci.

Dros y pythefnos diwethaf, mae difforddwyr wedi gorfod delio a dros 70 o danau, nifer helaeth ohonyn nhw wedi eu cynnau'n fwriadol.