Is-hyfforddwr Cymru, Osian Roberts yw Llywydd yr Eisteddfod

Published
Pynciau Cysylltiedig
image copyrightEisteddfod Genedlaethol yr Urdd

Is-hyfforddwr tîm pêl-droed Cymru, Osian Roberts fydd Llywydd yr ŵyl yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Ynys Môn ym mis Awst.

Mae'n frodor o Fôn, wedi ei fagu ym Modffordd ac mae pêl-droed wedi bod yn rhan fawr o'i fywyd ers iddo fod yn blentyn.

Yn ogystal â'i dîm lleol, Llangefni, fe chwaraeodd hefyd i Dinas Bangor a Bethesda ac roedd yn bêl-droediwr addawol iawn, gan fod yn gapten Tîm Ysgolion Cymru.

Cafodd hefyd ysgoloriaeth i fynd i chwarae pêl-droed yn yr UDA, y Cymro cyntaf i dderbyn yr ysgoloriaeth, a daeth yn chwaraewr proffesiynol cyn penderfynu troi at reoli yn Albuquerque, Mecsico Newydd.

Daeth yn Swyddog Datblygu Pêl-droed yn ôl ym Môn ac yna aeth i reoli Clwb Pêl-droed Porthmadog cyn iddo ymuno gyda thîm Cymru.

image copyrightGetty Images
image captionOsian Roberts a'r tîm yn dathlu buddugoliaeth

Yn ystod pencampwriaeth Euro 2016 y llynedd roedd yn rhan ganolog o'r tîm hyfforddi wrth i Gymru lwyddo i gyrraedd rownd gynderfynol y gystadleuaeth, a hynny wrth i Gymru gyrraedd rowndiau terfynol cystadleuaeth ryngwladol am y tro cyntaf ers Cwpan y Byd 1958.

Fe gafodd cynadleddau i'r wasg UEFA hefyd eu cynnal yn y Gymraeg yn ystod y gystadleuaeth, a thîm Cymru yn creu hanes ac yn codi proffil yr iaith ar draws y byd.

Bydd Osian Roberts, sydd hefyd wedi derbyn Cymrodoriaeth Anrhydeddus gan Brifysgol De Cymru a Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, yn annerch cynulleidfa'r Eisteddfod o lwyfan y Pafiliwn yn ystod yr wythnos.

Mwy am yr Eisteddfod Genedlaethol:

Pynciau Cysylltiedig