Mark Reckless ar fin cefnu ar UKIP i ymuno â'r Ceidwadwyr

Mark Reckless Image copyright Getty Images

Mae'n ymddangos fod Aelod Cynulliad UKIP, Mark Reckless ar fin gadael y blaid ac ymuno â grŵp y Ceidwadwyr yn y Cynulliad.

Yn ôl ffynonellau o'r blaid Geidwadol mae'r AC rhanbarthol dros Ddwyrain De Cymru wedi cynnal trafodaethau gydag arweinydd y Ceidwadwyr yng Nghymru, Andrew RT Davies.

Mae disgwyl cyhoeddiad ddydd Iau fydd yn arwain at Mr Reckless yn ymuno â grŵp y Torïaid ym Mae Caerdydd.

Ond mae'n ymddangos mai aelod annibynnol fydd Mr Reckless, yn hytrach nag ailymuno â'r blaid Geidwadol.

Image caption Fe wnaeth Nigel Farage groesawu Mark Reckless i UKIP yn 2014

Dywedodd cyn arweinydd UKIP, Nigel Farage, y byddai'n "ddianrhydeddus" i Mr Reckless adael y blaid, oherwydd ei fod wedi ei ethol ar restr ranbarthol.

"Rydw i wedi hoffi Mark Reckless erioed, ond os yw'n credu y gallai adael ar ôl cael ei ethol ar system rhestr yna mae hynny'n ymddygiad dianrhydeddus iawn," meddai.

Awgrymodd y gallai Mr Reckless fod wedi dod dan bwysau gan gyn-aelodau UKIP sydd wedi gadael y blaid erbyn hyn, a dywedodd y byddai'n "siomedig iawn" pe bai'n gadael.

Dadansoddiad Gohebydd Gwleidyddol BBC Cymru, Aled ap Dafydd

Mae Mark Reckless yn hen law ar newid pleidiau ac felly yn fwy ymwybodol na neb o'r oblygiadau.

Gydag un Aelod Cynulliad ychwanegol fe all y Ceidwadwyr gyfeirio at eu hunain fel "Y Brif Wrthblaid".

Tra bod hynny yn symbolaidd ac yn bluen yn het yr arweinydd Andrew RT Davies, bydd yn rhaid i Mr Reckless gyfiawnhau pam nad yw'n sefyll lawr fel Aelod Cynulliad, fel y gwnaeth o wrth newid plaid tra'n Aelod Seneddol.

Dyma'r ail aelod o grŵp Cynulliad UKIP i adael y rhengoedd ac mae aelodau'r blaid yn lleol yn cynnal pleidlais o ddiffyg hyder mewn aelod arall, Michelle Brown.

A fydd mwy yn dilyn trywydd Mark Reckless yw'r cwestiwn mawr.

Mae aelod arall UKIP yn y Cynulliad, Caroline Jones wedi dweud y dylai Mr Reckless ymddiswyddo fel AC yn hytrach nag ymuno â'r grŵp Ceidwadol.

Oherwydd ei fod wedi cael ei ethol fel AC rhanbarthol, ni allai is-etholiad gael ei gynnal os yw'n gadael UKIP yn swyddogol.

Yr unig ffordd y gallai rhywun gymryd ei le fel AC felly yw iddo ymddeol o'r rôl.

"Mae pobl Cymru yn eich ethol ar ran y blaid dy'ch chi'n eu cynrychioli," meddai Ms Jones.

"Mae hi'n annheg mynd ymlaen i gynrychioli rhywbeth arall oni bai ei fod yn cael ei gymeradwyo gan y bobl wnaeth bleidleisio amdanoch."

Anfodlonrwydd Ceidwadwyr

Mae peth anfodlonrwydd am ei dderbyn yn ôl i'r Ceidwadwyr, ar ôl iddo adael y blaid i ymuno ag UKIP yn 2014.

Aeth yr Aelod Seneddol dros Rochester a Strood ar y pryd ymlaen i ennill is-etholiad ym mis Tachwedd y flwyddyn honno, cyn colli'r sedd yn etholiad cyffredinol Mai 2015.

Cafodd ei ethol i'r Cynulliad ym mis Mai 2016, wrth i UKIP ennill ei seddi cyntaf ym Mae Caerdydd, ac ef yw cadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig.

Yn y gorffennol, mae Mr Reckless hefyd wedi bod yn ymchwilydd i Douglas Carswell, adawodd UKIP fis diwethaf.

Byddai ymuno â'r Ceidwadwyr yn y Cynulliad yn golygu mai'r Torïaid fyddai'r ail blaid fwyaf yn y Cynulliad gyda 12 sedd, gyda Phlaid Cymru ar 11.