Camdrin plant: Galw ar Gymdeithas Bêl-droed i ymchwilio

chwarae pel-droed Image copyright Thinkstock

Mae grŵp sy'n helpu dioddefwyr camdriniaeth yn galw ar Gymdeithas Bêl-droed Cymru (CBDC) i ymchwilio i gyhuddiadau o gam-drin plant o fewn y gamp.

Daw'r sylwadau gan grŵp Stepping Stones o Wrecsam, wedi i nifer o gyn-chwaraewyr o Gymru ofyn am gymorth.

"Er bod ymchwiliad llawn gan CBDC yn hanfodol, ein blaenoriaeth ni yw'r dioddefwyr," meddai prif weithredwr Stepping Stones, Joy Dyment.

Dywedodd CBDC eu bod yn ymroddedig i sicrhau diogelwch chwaraewyr yn y gamp.

Ym mis Rhagfyr cadarnhaodd tri o'r pedwar llu heddlu yng Nghymru eu bod yn ymchwilio i gyhuddiadau o gam-drin plant o fewn clybiau pêl-droed.

'Ymchwiliad manwl'

Ar yr un pryd sefydlodd y cyn-chwaraewr, Steve Walters ymddiriedolaeth Offside i gefnogi chwaraewyr sydd wedi dioddef camdriniaeth.

Dywedodd Mr Walters: "Rydym wedi annog CBDC ers peth amser i ddilyn arweiniad cymdeithasau pêl-droed eraill y DU a dechrau eu hymchwiliadau eu hunain i gamdriniaeth o fewn y gamp yng Nghymru.

"Mae nifer o unigolion oedd yn arfer chwarae pêl-droed yng Nghymru yn dod atom am gymorth a chefnogaeth, ac er eu mwyn nhw rydym eisiau gweld ymchwiliad yn cael ei gynnal."

Dywedodd rheolwraig lles Cymdeithas Bêl-droed Cymru, Sian Jones bod y gymdeithas "wedi ymroi yn llwyr i sicrhau lles pawb sydd yn ymwneud a phêl-droed".

Dywedodd hefyd bod y gymdeithas yn trin unrhyw gyhuddiad neu unrhyw bryder yn ddifrifol iawn.

Ychwanegodd: "Ers y canfyddiadau o gamdriniaeth hanesyddol o fewn pêl-droed rydym wedi ysgrifennu at y clybiau yn nodi sut mae modd cael mynediad at gefnogaeth.

"Rydym yn annog unrhyw un sy'n pryderu, sydd eisiau gwneud ymholiadau neu angen cefnogaeth i gysylltu gyda'r awdurdodau."