Cyhuddo cogydd o ymosod ar gwsmer gyda phowdr chilli

Llosgiadau Image copyright Wales News Service/Google
Image caption Fe ddioddefodd David Evans losgiadau i'w lygaid, stumog a dwylo yn ystod yr ymosodiad honedig yn y Prince of Bengal

Mae cogydd wedi ymddangos yn y llys i wynebu cyhuddiad o ymosod ar gwsmer drwy daflu powdr chilli poeth i'w lygaid.

Plediodd Kamrul Islam, 47, yn ddieuog yn Llys Ynadon Merthyr Tudful i gyhuddiad o ymosod ac achosi niwed corfforol gan ddweud ei fod yn amddiffyn ei hun.

Cafodd y cwsmer, David Evans, 46, ei gludo i'r ysbyty wedi i'r powdr losgi ei lygaid yn ystod y digwyddiad ym mwyty'r Prince of Bengal yn Nhonypandy.

Clywodd y llys fod Mr Evans wedi mynd am bryd o fwyd gyda'i wraig, cyn cwyno am safon y bwyd wrth y prif gogydd, Mr Islam.

Cyfogi

Clywodd ynadon y llys fod Mr Evans, sy'n dad i'r gantores Sophie Evans, wedi cyfogi yn nhoiledau'r bwyty yn Nhonypandy, cyn cael ei gludo i'r ysbyty.

Cafodd ei ryddhau o'r ysbyty yn ddiweddarach y diwrnod hwnnw.

Mae Mr Islam yn wynebu cyhuddiad o achosi niwed corfforol wedi i Mr Evans losgi ei lygaid, stumog a dwylo.

Cafodd ei ryddhau ar fechnïaeth a bydd yn ymddangos o flaen Llys y Goron Merthyr Tudful ar 2 Mai.