Carchar i ddyn o dde Cymru am droseddau rhyw arlein

Benger

Mae dyn wedi ei garcharu ar ôl anfon negeseuon anweddus i gyfrifon ffug gafodd eu sefydlu gan grŵp sy'n targedu troseddwyr rhyw yn ne Cymru.

Dywedodd y barnwr fod Jason Benger, 48 oed, yn "berygl i ferched ifanc" wrth ei ddedfrydu i garchar am ddwy flynedd a hanner.

Clywodd Llys y Goron Casnewydd fod Benger wedi anfon negeseuon at ferched yr oedd yn credu i fod yn 11, 12 a 14 oed.

Cyfaddefodd Benger, o Abertyleri ym Mlaenau Gwent, gyhuddiadau o geisio ysgogi plant i ymwneud â gweithgarwch rhyw.

Clywodd y llys sut aeth Benger ati i gysylltu ag un cyfrif arlein, yr oedd yn credu i fod yn perthyn i ferch 12 oed o'r enw Jessie, gan anfon delweddau anweddus ati a gofyn i'r ferch gwrdd ag ef i gael rhyw.

Dal troseddwyr arlein

Fodd bynnag, roedd y cyfrifon yn cael eu rhedeg gan oedolion oedd yn ceisio dal troseddwyr arlein, ac fe gafodd manylion y sgyrsiau eu trosglwyddo i'r heddlu.

Honnodd Benger ei fod "yn byw mewn byd ffantasi" pan wnaeth y sylwadau.

Dywedodd y Barnwr Daniel Williams: "Roedd yn ceisio ysgogi plant mor ifanc a 11 i gymryd rhan mewn gweithgaredd rhyw.

"Dyw hynny, trwy ddiffiniad, ddim yn ffantasi. Felly nid oedd yn gweithredu mewn byd ffantasi."

Cyfaddefodd Benger chwe chyhuddiad yn ei erbyn.

Yn ogystal â chael ei garcharu, fe dderbyniodd orchymyn atal niwed rhywiol, ac fe gafodd orchmyn i ymuno â'r gofrestr troseddwyr rhyw am oes.