Gŵyl Feicio Aberystwyth 'yn ehangu' eleni

Craig Duggan
Gohebydd BBC Cymru

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Cymal Cymreig ras feicio yn ystod yr ŵyl

Mae Gŵyl Seiclo Aberystwyth wedi tyfu i fod yn ddigwyddiad pwysig sy'n cyfrannu cannoedd o filoedd o bunnoedd i'r economi leol.

Ond eleni roedd ergyd i'r trefnwyr ar ôl clywed na fydd un o gymalau ras beicio broffesiynol y 'tour series' yn cael ei chynnal yn ystod yr ŵyl.

Roedd y cymal Cymreig wedi'i gynnal yn Aberystwyth am chwe blynedd yn olynnol hyd at y llynedd - ond eleni dyw'r daith ddim yn ymweld â Chymru o gwbwl.

Er hynny, gyda chymorth noddwyr lleol a grant o £20,000 oddi wrth Gyngor Ceredigion mae trefnwyr yr ŵyl seiclo wedi llenwi'r bwlch ac yn addo gŵyl gystal ag erioed yn Aberystwyth ym mis Mai.

Economi

Dywedodd Clint Middleton, sy'n gyfrifol am farchnata'r ŵyl: "Mae'n bwysig i ni fod yr ŵyl yn tyfu i fod yn rhywbeth sydd o fudd nid dim ond i ni fel seiclwyr ond hefyd ar gyfer y gymuned a'r economi leol.

"Ry'n ni wedi bod yn mesur gwerth yr ŵyl - ac mae'r nos Wener, noson fwya'r ŵyl, werth oddeutu £300,000 i'r economi yn Aberystwyth, gyda phobl yn aros dros nos, yn bwyta'n lleol ac yn prynu pethau yn y dref."

Disgrifiad o’r llun,
Mae Clint Middleton yn dwedu fod yr ŵyl yn gwneud cyfraniad economaidd sylweddol i'r dref

Y nos Wener oedd noson y cymal yn y 'tour series' - ond er gwaetha ei absenoldeb o'r ŵyl eleni, mae'r trefnwyr wedi llwyddo i ddenu ras broffesiynol arall i'r dref i lenwi'r bwlch.

Cyffro

Fe fydd timau proffesiynol yn cystadlu ar hyd yr un ffyrdd o gwmpas yr hen goleg a'r castell ac mae'r trefnwyr yn dweud na fydd y gynulleidfa yn gweld gwahaniaeth o ran y cyffro o gymharu â'r chwe blynedd ddwethaf.

"Mae'r ŵyl yn ehangu bob blwyddyn" meddai Nia Peris, aelod arall o bwyllgor trefnu'r ŵyl, "ac mae gennym ni bethau eto eleni oedd yn boblogaidd iawn y llynedd fel y ddringfa i fyny allt serth Cefn Llan.

"Hefyd mae gennym ni ras ar ben ei hun i ferched am y tro cyntaf - fe fydd yn cael llwyfan cyfartal gyda ras y dynion a bydd y wobr ariannol yr un peth hefyd.

"Mae'r clwb seiclo lleol - sy'n 65 oed eleni - yn ffynnu. Mae tua 150 o aelodau sy'n oedolion ac mae 'na adran iau newydd sy'n cynnwys rhwng 40 a 50 o aelodau.

"Mae gennym ni lefydd i ymarfer oddi ar y ffyrdd gyda'r plant iau ond mae rhai yn gorfod mynd lawr i Gaerfyrddin er mwyn cael trac pwrpasol ar gyfer ymarfer pellach.

"Byddai'n braf iawn cael mwy o adnoddau seiclo yma yng Ngheredigion."

Disgrifiad o’r llun,
Dywed Nia Peris o bwyllgor trefnu'r ŵyl fod angen mwy o adnoddau i feicwyr yn Aberystwyth

Mae galwadau ers blynyddoedd gan seiclwyr yn Aberystwyth, ac yn y canolbarth yn ehangach, i sefydlu felodrom yn yr ardal.

Hyd yn hyn dyw'r galwadau ddim wedi arwain at unrhyw ddatblygu ar y ddaear tra bod buddsoddiad wedi'i wneud mewn cyfleusterau yn y de a'r gogledd.

Ond nawr mae'n debyg fod ymdrechion o'r newydd i ddatblygu trac pwrpasol yn Aberystwyth. Pe bai hynny'n digwydd fe fydd gan drefnwyr yr ŵyl seiclo yn Aberystwyth reswm arall i ddathlu.