Llofruddiaeth Wrecsam: Mwy o amser i holi dyn

Clôs Cilgant Image copyright Google
Image caption Cafodd yr heddlu eu galw i Glôs Cilgant yn Wrecsam fore Llun

Mae'r heddlu sydd yn ymchwilio i lofruddiaeth Nicholas Anthony Churton yn Wrecsam wedi cael 36 awr ychwanegol i holi dyn mewn cysylltiad â'r digwyddiad.

Cafodd yr heddlu eu galw am 08:23 fore Llun i gyfeiriad ar Glôs Cilgant yn Wrecsam, lle cafwyd hyd i gorff Mr Churton, oedd yn 67 oed.

Fe wnaeth Jordan Davidson, 25 oed, o Wrecsam ymddangos yn Llys Ynadon yr Wyddgrug fore ddydd Iau, lle cafodd Heddlu Gogledd Cymru amser ychwanegol i'w holi am y llofruddiaeth.

Tri arall

Yn y cyfamser mae'r heddlu wedi rhyddhau tri o bobl ar fechnïaeth mewn cysylltiad â'r achos.

Cafodd dyn 27 oed gafodd ei arestio ar amheuaeth o roi cymorth i droseddwr, a dynes 19 oed a dyn 51 oed o Wrecsam oedd wedi eu harestio ar amheuaeth o ladrata a rhoi cymorth i droseddwr, eu rhyddhau ar fechnïaeth.

Dywedodd y Ditectif Uwcharolygydd Iestyn Davies: "Hoffwn ddiolch i'r cyhoedd am eu cefnogaeth sylweddol hyd yn hyn, sydd wedi bod yn galonogol iawn.

"Rwy'n parhau i apelio am gymaint o wybodaeth ac y gallwn ei gael i'n cynorthwyo gyda'r ymchwiliad.

"Dylai unrhyw un sydd â gwybodaeth am y digwyddiad gysylltu â'r heddlu ar 101 neu ffonio Taclo'r Taclau yn ddienw ar 0800 555 111 gan ddefnyddio'r cyfeirnod V042465."