BBC Cymru Fyw

Wedi bod ar y pop...

Published

Amser maith yn ôl, cyn dyfodiad S4C yn 1982, roedd BBC Cymru yn cynhyrchu rhaglenni Cymraeg. Oherwydd bod yr amserlen yn dynn roedden nhw yn aml yn cael eu darlledu ar amseroedd anghyfleus iawn.

Dyma ambell i glip o dair rhaglen gafodd eu cynhyrchu i adlewyrchu afiaith adloniant ysgafn y cyfnod...

Twndish 1978

Yr actor a'r canwr Iestyn Garlick oedd yn cyflwyno, ac yn amlwg roedd wedi treulio oriau yn astudio ei arwr, 'Whispering' Bob Harris, ar The Old Grey Whistle Test er mwyn mabwysiadu ei arddull unigryw, cŵl.

media captionIestyn Garlick yn gwneud dynwarediad da o 'Whispering' Bob Harris ar raglen Twndish

Roedd Twndish yn gosod ei hun ar wahân i'r rhaglenni traddodiadol Cymraeg arferol, a doedd hi ddim yn ofni datgelu ei gwreiddiau chwyldroadol gyda'r animeiddio arloesol cyn bod unrhyw un wedi clywed sôn am Wallace a Gromit.

media captionAnimeiddio chwyldroadol Twndish

Cymysg oedd yr ymateb i'r rhaglen a dweud y lleiaf, gyda Sgrech, cylchgrawn pop mwyaf poblogaidd ar y pryd, yn feirniadol iawn.

Doedd polisi'r rhaglen o roi sylw i fandiau o Gymru oedd ddim yn canu yn y Gymraeg ddim yn mynd lawr yn rhy dda gyda Sgrech. Does ryfedd felly bod y cylchgrawn wedi rhoi llysenw digon creulon i'r rhaglen - Twn-sh**.

Er hynny, mae'r elfen ddadleuol o fewn y rhaglen yn rhoi cyfle prin i ni ddangos hen lun o'r cerddor Myfyr Isaac gyda gwallt yn chwarae gyda'r band Budgie.

Piparbob 1974

Cafodd holl adnoddau BBC Cymru eu taflu at y cwis rhyfeddol yma gafodd ei ffilmio mewn cwpwrdd glanhau rhywle yn nghrombil pencadlys y BBC yn Llandaf.

Hywel Gwynfryn oedd yn y gadair a llwyddodd y tîm cynhyrchu i hebrwng unrhyw wyneb adnabyddus welson nhw ar y coridor tu fas a'u perswadio i ffurfio dau dîm

Dyma'r teitlau agoriadol. Faint o'r delweddau sy'n fflachio heibio fedrwch chi eu 'nabod?

media captionTeitlau agoriadol Piparbop

Dyma i chi ychydig o flas y cwis ei hun. Sylwch ar ffasiynau'r cyfnod:

media captionSylwch ar y coler enfawr a'r tei

Un o elfennau cyffrous Piparbop oedd dyfalu pwy oedd y gwestai cudd o'r byd cerddorol. Yn anffodus, wnaeth neb ddweud wrth y gwestai i ddangos ei hun ar ôl i'r goleuadau godi! Falle bod gormod o embaras arno fe ei fod o ar y rhaglen!

media captionYn anffodus, mae'r gwestai am aros yn gudd hyd yn oed ar ôl ei ddatgelu

Sŵn y Sêr 1974

Rhaglen oedd hon i roi llwyfan i berfformwyr amrywiol fel Sidan, Eirlys Parry a Max Boyce. Dyma Max yn dymuno'n dda i ddyfarnwr Seisnig wnaeth gam â'r crysau cochion y flwyddyn honno.

media captionMax Boyce yn dymuno gwellhâd buan i hyfforddwr rygbi o Loegr
image captionY grŵp Sidan ar Sŵn y Sêr, 1974

(Nodyn: Roedd tafod yr awdur yn gwbl sownd yn ei foch wrth lunio'r erthygl hon)