BBC: Gwario'n gyfartal yng Nghymru a Lloegr

llundain a llandaf

Bydd yn rhaid i'r BBC i wario yr un faint y pen ar raglenni yn Lloegr, Gogledd Iwerddon, Cymru a'r Alban o dan gynlluniau newydd sydd wedi eu hargymell gan y rheoleiddwyr, Ofcom.

O dan y Siarter Frenhinol newydd, mae'r corff gwarchod yn dod yn rheoleiddiwr annibynnol allanol cyntaf ar y gorfforaeth ar 3 Ebrill.

Maen nhw wedi cyhoeddi cwotâu newydd i sicrhau cynhyrchiadau mwy gwreiddiol, ar gyfer sianeli BBC1 a BBC2, yn ogystal â'r sianeli plant CBeebies a CBBC.

Maen nhw hefyd am i'r BBC i gynyddu ei allbwn newyddion a materion cyfoes.

Dywedodd Ofcom eu bod am i "bob rhan o'r DU weld buddsoddiad ac i gael eu hadlewyrchu gan y BBC".

"Felly rydym yn cyflwyno cwotâu gofynnol ar gyfer pob gwlad yn y DU," medd y rheoleiddiwr.

"Mae hyn yn golygu bod yn rhaid i'r BBC wario'r un faint y pen ar raglenni yn Lloegr, Gogledd Iwerddon, yr Alban a Chymru, yn ogystal â sicrhau bod o leiaf hanner yr holl raglenni a ddangosir yn genedlaethol ac a gynhyrchir yn y DU yn cael eu gwneud y tu allan i Lundain."

Mae BBC Cymru Fyw wedi gofyn wrth Swyddfa'r Wasg am ymateb y BBC yn ganolog.