Chwilio am ddyn ar amheuaeth o lofruddio yn Wrecsam

Jordan James Lee Davidson Image copyright Heddlu Gogledd Cymru
Image caption Mae'r heddlu'n credu bod Jordan James Lee Davidson yn ardal Wrecsam

Mae Heddlu Gogledd Cymru yn chwilio am ddyn 25 oed ar amheuaeth o lofruddiaeth yn Wrecsam.

Y dyn dan sylw ydy Jordan James Lee Davidson, ac mae swyddogion yn credu ei fod dal yn yr ardal.

Cafodd yr heddlu eu galw am 08:23 fore Llun i gyfeiriad ar Glôs Cilgant yn Wrecsam, lle cafwyd hyd i gorff Nicholas Anthony Churton, 67 oed.

Dywedodd y Ditectif Uwcharolygydd Iestyn Davies: "Cafwyd hyd i gorff Mr Churton fore dydd Llun ac rwy'n awyddus i glywed gan unrhyw un oedd yn yr ardal yna o brynhawn Iau 23 Mawrth ymlaen.

"Fy nghred i ydy fod Mr Churton wedi ei ladd rhyw ben rhwng 14:45 ddydd Iau a hanner nos ar nos Wener 24 Mawrth.

"Mae archwiliad post mortem wedi cadarnhau fod Mr Churton wedi marw o drawma sylweddol i'w ben ac fe fydd mwy o wybodaeth yn cael ei ryddhau mewn amser.

"Rwy'n awyddus iawn i siarad gyda rhywun sydd wedi clywed neu weld ffrwgwd yng Nghlôs Cilgant neu oedd wedi gweld Mr Davidson rhwng 14:30 ar ddydd Iau 23 Mawrth a bore dydd Llun, 27 Mawrth."

Image copyright Google
Image caption Cafodd yr heddlu eu galw i Glôs Cilgant yn Wrecsam fore Llun

Ardal Wrecsam

Ychwanegodd y Ditectif Uwcharolygydd Davies: "Rwy'n credu fod Jordan Davidson rhywle yn ardal Wrecsam a'r allwedd i ddod o hyd iddo ydy gwybodaeth gan y cyhoedd.

"Roedd Mr Churton yn byw ar ei ben ei hun ac roedd ganddo anableddau. Roedd yn ddyn gwirioneddol fregus.

"Gallaf gadarnhau fod y cyrchoedd diweddar ar Stryd Vernon yn Wrecsam ac yn Hen Golwyn yn gysylltiedig gyda'r ymchwiliad.

"Mae dyn 35 oed a dynes 27 oed - ill dau o Hen Golwyn, a dyn 27 oed o Wrecsam wedi eu harestio ar amheuaeth o gynorthwyo troseddwr."

Dywedodd na ddylai aelodau'r cyhoedd gysylltu gyda Mr Davidson gan y gallai fod gydag arfau yn ei feddiant.

Fe ddylai unrhyw un sydd â gwybodaeth am y digwyddiad gysylltu â'r heddlu ar 101 neu ffonio Taclo'r Tacle yn ddienw ar 0800 555 111 gan ddefnyddio'r cyfeirnod V042465.