Gwaredu gwastraff: Gorchymyn cymunedol i adeiladwr o Fôn

Llys

Mae adeiladwr o Ynys Môn wedi derbyn gorchymyn cymunedol o 18 mis yn Llys y Goron yr Wyddgrug am gael gwared â gwastraff ar ochr ffordd ar yr ynys.

Cafodd Oswyn Gryffudd Williams, 43 oed, o Walchmai hefyd orchymyn i gwblhau 100 awr o waith di-dâl a thalu dirwy o £250 i Gyfoeth Naturiol Cymru (CNC) am y gost o dacluso'r safle.

Roedd CNC wedi gofyn am £7,000 ar gyfer talu costau'r achos, ond fe ddyfarnodd y barnwr fod yn rhaid iddo dalu £500 o gostau o gofio am ei sefyllfa ariannol.

Roedd Williams wedi ei ddedfrydu'n euog mewn gwrandawiad cynharach am adael gwastraff gwyrdd, rwbel a dodrefn swyddfa ar ochr y ffordd yng Ngwalchmai.

Ffordd gefn

Clywodd y llys fod swyddogion o Gyngor Ynys Môn wedi clywed ar 18 Awst 2015 fod gwastraff wedi ei adael ger ffordd gefn yn ardal Clegir Mawr, oedd yn cynnwys gwastraff adeiladu.

Roedd yr adeiladwr wedi gwadu'r cyhuddiad yn ei erbyn o'r dechrau, gan honni fod CNC wedi rhoi bai ar gam arno.

Clywodd y Barnwr Tracey Lloyd-Clarke yn y gwrandawiad ddydd Mawrth fod Williams wedi ymddangos o flaen llys 20 gwaith yn y gorffennol i wynebu cyhuddiadau gwahanol fel lladrata a thwyll.

Dywedodd wrtho y byddai wedi gallu ei wahardd rhag gyrru a chadw ei gerbydau o achos y drosedd, ond ychwanegodd y byddai hynny'n "gwbl anghymesur" gan iddi ystyried ei fod yn weithiwr caled oedd yn cyflogi chwech o bobl ac yn cefnogi ei deulu.