Yr heddlu'n ymchwilio i 'farwolaeth amheus' yn Wrecsam

Clôs Cilgant Image copyright Google
Image caption Cafodd yr heddlu eu galw i Glôs Cilgant yn Wrecsam fore Llun

Mae Heddlu Gogledd Cymru yn dweud eu bod yn ymchwilio i farwolaeth amheus yn Wrecsam.

Cafodd yr heddlu eu galw am 08:23 fore Llun i gyfeiriad ar Glôs Cilgant yn Wrecsam, yn dilyn adroddiadau fod corff dyn canol oed wedi'i ganfod.

Dywedodd y Ditectif Uwch-arolygydd Iestyn Davies: "Rydym yn trin y farwolaeth fel un amheus. Mae archwiliad post mortem yn cael ei gynnal y bore 'ma [dydd Mawrth].

"Yn y cyfamser, fel rhan o'n hymchwiliad, rydym wedi bod yn chwilio adeiladau ar Stryd Fyrnon, Rhosddu, ac ar ffordd Llysfaen yn Hen Golwyn.

"Does dim manylion pellach ar hyn o bryd."

Fe ddylai unrhyw un sydd â gwybodaeth am y digwyddiad gysylltu â'r heddlu ar 101 neu ffonio Taclo'r Tacle yn ddienw ar 0800 555 111.