'Siom' coleg nyrsio am godiad cyflog 1% staff y GIG

Staff Image copyright Science Photo Library

Mae corff nyrsio'n dweud eu bod wedi'u "siomi" gyda'r cynnydd yng nghyflog gweithwyr iechyd Cymru.

Fe gyhoeddodd Llywodraeth Cymru fore Mawrth y bydd holl staff y GIG yn yn cael codiad cyflog o 1% o 1 Ebrill.

Ond dywedodd y Coleg Nyrsio Brenhinol (CNB) bod y cynnydd yn llai na chwyddiant ac yn rhan o "erydiad" mewn cyflogau.

Mae'r llywodraeth hefyd wedi cyhoeddi y bydd holl staff y GIG yn cael y cyflog byw fel isafswm.

'Erydiad cyson ac arwyddocaol'

Fe ddywedodd Peter Meredith-Smith o gangen Gymreig y CNB nad oedd y cynnydd o 1% yn adlewyrchu "ymroddiad a gwaith caled" y staff.

"Mae'n siom i weld bod saff y GIG yng Nghymru, sy'n delio â phwysau gwaith diderfyn ar y rheng flaen, eto wedi cael codiad cyflog sy'n llai na chwyddiant," meddai.

"Mae'n golygu bod yr erydiad cyson ac arwyddocaol i gyflogau staff y GIG a'n haelodau, sydd wedi bod yn digwydd ers rhai blynyddoedd, yn parhau, gyda chyfyngiadau arbennig ar gyflogau ers 2010."

Bydd prif weithredwyr y GIG hefyd yn derbyn y cynnydd o 1% - eu codiad cyflog cyntaf ers 2009.

Mae newidiadau Llywodraeth Cymru hefyd yn golygu bod pob aelod o staff sy'n cael eu cyflogi'n uniongyrchol gan y GIG yn cael o leiaf y cyflog byw.

Fe fydd y rheiny ar y cyflogau lleiaf felly'n ennill isafswm o £8.45 yr awr - ar hyn o bryd mae mwy na 7,000 o bobl yn ennill llai na hynny.

Fe gyhoeddodd y llywodraeth y byddai eu staff yn derbyn y cyflog byw fel isafswm yn 2014, 2015 a 2016 hefyd, ond mae'r swm bellach wedi codi.

Cafodd y cyhoeddiad hwnnw ei groesawu gan y CNB, a ddywedodd eu bod yn falch o weld "cefnogaeth barhaus i'r staff sydd ar gyflog isel".

Beth yw'r Cyflog Byw?

Mae'r cyflog byw yn cael ei fesur gan y Living Wage Foundation, sy'n dweud mai £8.45 yr awr yw'r swm y mae gweithwyr a'u teuluoedd ei angen i fyw.

Nid yw'n rhan o unrhyw gyfraith, a phenderfyniad gwirfoddol yw ei dalu i weithwyr.

Mae hyn yn wahanol i'r cyflog byw cenedlaethol, sydd yn gyfraith sy'n dod i rym ar 1 Ebrill, sy'n dweud bod rhaid i bob gweithiwr dros 25 oed dderbyn o leiaf £7.50 yr awr.

Dywedodd yr Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething, ei fod yn "gwbl ymroddedig i daclo'r mater o gyflogau isel yng Nghymru".

"Dw i'n falch fy mod i'n gallu codi cyflogau yn unol ag argymhellion cyflog y cyrff adolygu cyflogau annibynnol a dangos ein hymrwymiad parhaus i staff sy'n gweithio yn y GIG yng Nghymru," meddai.

"Hoffwn bwysleisio hefyd fy mod i wedi ymrwymo o hyd i weithio fel Partneriaeth Gymdeithasol â chyflogwyr a'r rheini sy'n cynrychioli staff y GIG i ystyried sut allwn ni symud ymlaen o ran y materion eraill a gafodd eu codi gan y cyrff adolygu cyflogau."