Criw ffilmio'r BBC yn dod o hyd i smyglwr

Terrence a Michael Earle Image copyright Llun yr heddlu
Image caption Y brodyr Terrence a Michael Earle

Wedi chwilio helaeth mae un o smyglwyr mwyaf Cymru wedi cael ei ddal yn Yr Iseldiroedd wedi i blismon a oedd yn cael ei holi gan griw ffilmio'r BBC ei adnabod.

Roedd Terrence Earle a'i frawd Michael o Lannau Mersi wedi ceisio smyglo gwerth £500,000 o gyffuriau i dde Cymru cyn dianc yn 2015.

Cafodd y ddau eu carcharu am dair blynedd yng Ngorffennaf 2016 yn Llys y Goron Caerdydd.

Daeth ditectifs i wybod am y drosedd yn wreiddiol wedi iddynt ddeall bod llwyth llong o gyffuriau wedi gadael Glannau Mersi i gyfeiriad y De yn gynnar yn 2015.

Cafodd lori yn cludo 179kg o gyffuriau ei stopio ar ffordd ddeuol yr A449 ger Casnewydd ac fe gafodd y gyrrwr ei arestio.

Roedd ymholiadau'r heddlu yn awgrymu bod y brodyr yn gyfrifol am gludo'r cyffuriau ar ran gangiau cyffuriau yng ngogledd orllewin Lloegr a de Cymru

Wedi dianc

Wrth i blismyn gynnal cyrchoedd yn Lerpwl yn Awst 2015 sylweddolwyd bod y ddau wedi dianc.

Wedi apêl ymhlith y cyhoedd ac ar y rhaglen Crimewatch, cafwyd gwybod efallai bod y ddau frawd yn Yr Iseldiroedd.

Flwyddyn wedi'r digwyddiad roedd criw ffilmio'r BBC yn Amsterdam yn paratoi y rhaglen Fugitives ac yn ystod cyfweliad sylweddolodd plismon ei fod, o bosib, yn adnabod dyn a oedd newydd basio.

Yn fuan deallodd yr heddlu mai Terrence Earle oedd y dyn. Roedd ei frawd yn Sbaen a thri mis yn ddiweddarach roedd e hefyd yn y ddalfa wedi iddo geisio teithio drwy faes awyr Madrid.

"Buom yn ffodus," meddai'r Ditectif Bull, "roedd y brodyr Earle siŵr o fod yn credu bod eu traed yn rhydd ond cawsont eu dal yn y diwedd."

Bydd y rhaglen Fugitives i'w gweld ar BBC 1 am 11:00 fore Llun.