Gwrthdrawiad A48: Dynes wedi marw

rhiannon smith

Mae "merch ifanc hyfryd" wedi marw yn yr ysbyty wedi gwrthdrawiad wythnos yn ôl.

Bu Rhiannon Smith, 21 oed, mewn gwrthdrawiad rhwng Range Rover a Toyota Yaris ar yr A48 rhwng Casnewydd a Chas-gwent, Sir Fynwy, ar 16 Mawrth.

Roedd Ms Smith o Lanfarthin, yn hyfforddi i fod yn athrawes.

Dywedodd ei theulu mae hi oedd "bywyd ac enaid y parti" ac roedd ganddi uchelgais i weithio fel athrawes yn Llundain.

Mewn teyrnged, dywedodd ei theulu: "Roedd ei brwdfrydedd dros addysgu heb ei ail. Roedd hi wedi dweud yn ddiweddar ei bod yn cael yr amser hapusaf ei bywyd a diolchodd ei theulu am iddi alluogi i gyflawni'r hyn y gwnaeth yn ei bywyd.

"Rhiannon oedd bywyd ac enaid y parti. Roedd yn rhan mor annatod o'r teulu, a bydd colled fawr ar ei hôl.

"Ni fyddwn byth yn ei anghofio, ac mi fydd yn amhosibl i neb gymryd ei lle."