Coleman 'yn daer' i gyrraedd Cwpan y Byd 2018 yn Rwsia

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images

Mae rheolwyr a chwaraewyr pêl-droed yn aml yn anfodlon i edrych yn ôl ar y gorffennol... ond weithiau mae angen gwneud hynny.

Dyna ddywed Chris Coleman wrth bwysleisio y bydd e a'i dîm yn "cael eu gyrru i'r eithaf" wrth herio Gweriniaeth Iwerddon nos Wener - yn daer i lwyddo, ond hefyd yn daer i ailadrodd eu llwyddiant diweddar.

Ar ôl bod yn absennol o'r prif gystadlaethau pêl-droed am 58 mlynedd, roedd cyrraedd Euro 2016 - a mynd i'r rownd gynderfynol - wedi rhoi blas i Gymru o'r hyn yr oedden nhw wedi crefu ers cenedlaethau.

Wrth baratoi am y gêm ragbrofol hollbwysig yn Nulyn nos Wener, gyda'u gobeithion o gyrraedd Cwpan y Byd yn Rwsia yn y fantol, maen nhw'n daer am flasu hynny eto.

Ymgyrch olaf

Gan fod Coleman wedi dweud mai hon fydd ei ymgyrch olaf wrth y llyw, mae'n teimlo hynny i'r byw.

"Rwy'n meddwl am Rwsia, ydw. Jyst am ein bod ni wedi mynd i Ffrainc, dyw hynny ddim yn golygu fod Rwsia'n llai pwysig," meddai.

"Os ewch chi i weld y ffilm Don't Take Me Home, mae'n codi'r awydd unwaith eto. Rydych chi am fod nôl yn yr awyrgylch yna ac rwy'n daer i wneud hynny eto.

"Rwy'n ysu i fod yna eto yng nghanol y math yna o bwysau. Fedrai ddim disgrifio'r teimlad, ond rwy'n bendant am deimlo hynny eto. Dyna'r cyfan dwi'n meddwl amdano."

Disgrifiad,
Mae is-reolwr Cymru Osian Roberts yn dweud nad yw'r gêm yn un sydd yn rhaid ei hennill

Mae Coleman a'i chwaraewyr wedi cyfaddef yn agored eu bod wedi'i chael hi'n anodd ar ôl dychwelyd o Euro 2016 - cwymp emosiynol yn dilyn uchelfannau Ffrainc.

Ailgreu'r hud yna yw'r nod, ond gyda Chymru yn drydydd yn Grŵp D - bedwar pwynt y tu ôl i Weriniaeth Iwerddon ar y brig - mae angen buddugoliaeth yn Nulyn.

Dysgu o gamgymeriadau

Gyda thorf enfawr a dau dîm sy'n 'nabod ei gilydd yn dda, mae yma adlais o'r gêm yn Lens, Ffrainc, yn erbyn Lloegr yn Euro 2016 pan gollodd Cymru o 2-1 ar ôl bod ar y blaen.

Mae Coleman yn gobeithio bod y tîm wedi dysgu o'u camgymeriadau y diwrnod hwnnw.

Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Chris Coleman nad yw wedi anghofio gôl fuddugol Daniel Sturridge yn y funud olaf yn erbyn Cymru yn Euro 2016

"Fedrwn ni ddim peidio troi fyny - rwy'n credu i ni wneud hynny yn erbyn Lloegr," meddai.

"Fe gafodd y gêm ei gwerthu fel gêm ddarbi Prydain ac fe gafodd y tîm eu sugno mewn i hynny.

"Roeddwn i mor siomedig, nid yn unig am mai Lloegr oedden nhw, ond roedd gennym driphwynt yn barod... hon oedd yr ail gêm ac fe wnaethon ni adael i bethau fynd yn rhemp.

"Rhaid i ni ofalu am y perfformiad - sticio at y cynllun. Os ydi'r chwaraewyr yn gwneud hynny ac yn dal i golli, fy mai i ydy hynny.

"Naw gwaith allan o ddeg mae'r bois wedi perfformio. Rhaid i ni fynd i'r gêm a mwynhau... mynd amdani.

"Mae'n mynd i fod yn awyrgylch anhygoel."

Gallwch ddilyn y gêm yn fyw ar lif byw arbennig Cymru Fyw o 19:15.