CBDC eisiau cynnal mwy o gemau mawr yng Nghymru

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Real Madrid yn dathlu ennill Super Cup UEFA yng Nghaerdydd yn 2014

Mae Cymdeithas Bêl-droed Cymru'n ystyried gwneud cais i gynnal rownd derfynol Cynghrair y Pencampwyr yng Nghaerdydd eto yn y dyfodol.

Bydd rownd derfynol eleni'n cael ei chynnal yn Stadiwm Cenedlaethol Cymru yng Nghaerdydd ar 3 Mehefin.

Dywedodd prif weithredwr y gymdeithas, Jonathan Ford wrth BBC Cymru y byddai "wrth fy modd i gael ein hystyried yn y dyfodol i gynnal digwyddiadau mawr fel hyn".

Ychwanegodd bod y rhediad i rownd gynderfynol Euro 2016 wedi rhoi hwb i enw Cymru o fewn y gêm.

£45m i'r economi

Mae disgwyl i gannoedd o filiynau o bobl ar draws y byd wylio rownd derfynol Cynghrair y Pencampwyr yn fyw.

Dywedodd Mr Ford bod CBDC wedi adeiladu ar ei henw da am gynnal gemau o gystadlaethau pwysig, a'i fod am weld mwy o hynny.

"Dydyn ni ddim am weld hyn yn dod i ben ym mis Mehefin," meddai. "Fe fyddwn i'n hoffi parhau i wneud hynny."

Mae Cymru eisoes wedi cynnal Pencampwriaeth Merched Dan-19 UEFA yn 2013 a ffeinal Super Cup UEFA yn 2014, ond mae rownd derfynol Cynghrair y Pencampwyr yn fater arall gyda rhai'n amcangyfrif y bydd yn creu £45m i'r economi yn lleol.

"Mae gennym ni dîm o 12 o bobl o'r Gymdeithas yn gweithio'n llawn amser ar y gêm fawr, ac yng Nghymru mae'n debyg bod cannoedd ar gannoedd o bobl yn gweithio arni," meddai Mr Ford.

"Mae llawer o waith yn cael ei wneud i sicrhau bod hyn yn llwyddiant, ac i wneud yn siŵr ein bod yn defnyddio'r achlysur i gyrraedd ein targedau pêl-droed."

Mae'n debyg y bydd cannoedd o filoedd o gefnogwyr - nifer heb docynnau - yn teithio i dde Cymru yn y dyddiau cyn rowndiau terfynol y dynion a'r merched.

Nid yw manylion pa ffyrdd fydd ar gau yn y brifddinas wedi'i ddatgelu eto, ond mae disgwyl cryn dipyn o aflonyddu ar deithio yn yr ardal.

Mae BBC Cymru ar ddeall y bydd 10% o holl fysiau preifat y DU yn cael eu defnyddio i ddod â chefnogwyr i mewn ac allan o Gaerdydd, ac y bydd 21 o drenau ar gael i gludo cefnogwyr o Gaerdydd i Lundain ar ddiwedd y gêm.