Bachgen wedi ei daro yn ei wyneb gan belen gwn aer

Heddlu

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn holi disgybl blwyddyn 11 o Ysgol Gyfun Penfro ar ôl i belen o wn aer daro bachgen arall yn ei wyneb.

Dywed yr heddlu iddynt gael eu galw i'r ysgol tua 12:30 ddydd Mawrth.

Fe gafodd y bachgen ei gludo i'r ysbyty gyda'r hyn sy'n cael eu disgrifio fel man anafiadau.

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Sir Penfro bod disgybl blwyddyn 11 wedi dod â gwn aer BB i'r ysgol, a bod staff yr ysgol wedi cynorthwyo'r heddlu i ddod o hyd i'r bachgen.

"Fe saethodd y gwn yn ystafell newid addysg gorfforol yr ysgol, gan daro'r bachgen gyda phelen ysgafn," meddai llefarydd.