Brwydr gyfreithiol i atal cau ysgol yn Sir Ddinbych

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Google

Mae ymgyrchwyr yn paratoi ar gyfer brwydr gyfreithiol arall i geisio cadw ysgol gynradd yn Sir Ddinbych ar agor.

Llynedd bu'n rhaid i'r cyngor roi'r gorau i'w cynlluniau i uno Ysgol Pentrecelyn ac Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd wedi achos yn yr Uchel Lys.

Fe wnaeth hynny olygu bod cynlluniau i gau Ysgol Rhewl yn haf 2017 wedi cael eu gohirio am flwyddyn.

Ond mae ymgyrchwyr nawr wedi galw ar gymorth cyfreithiwr newydd sydd yn arbenigo mewn cyfraith addysg er mwyn ceisio gwyrdroi'r penderfyniad yn derfynol.

'Dim lle'

Roedd disgwyl i ddisgyblion Ysgol Rhewl symud i safleoedd newydd ysgolion Stryd y Rhos a Pen Barras pan fyddai eu hysgol nhw yn cau ymhen blwyddyn a hanner.

Ond er bod nifer y disgyblion bellach wedi disgyn i 30, mae'r ymgyrchwyr yn mynnu y byddai hynny'n cynyddu oherwydd cynlluniau i adeiladu tai newydd yn yr ardal.

Maen nhw hefyd yn mynnu y byddai cau'r ysgol yn amddifadu disgyblion o'r cyfle i gael addysg mewn ysgol ddwyieithog, sef statws presennol Ysgol Rhewl.

"Mae Ysgol Stryd y Rhos yn un Saesneg, ac Ysgol Penbarras yn un Cymraeg, felly'r opsiwn dwyieithog agosaf fyddai Llanfair," meddai Mike Denman, cyn-gadeirydd llywodraethwyr Ysgol Rhewl ac un o'r ymgyrchwyr blaenllaw.

Yr achos am y cynlluniau i uno ysgolion Pentrecelyn a Llanfair Dyffryn Clwyd oedd y tro cyntaf i lys ymyrryd i atal cau ysgol oherwydd yr effaith bosib ar y Gymraeg.